Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(4) (2013): Stan sztuki

Naukowe fascynacje sztuki. Przegląd arbitralny

 • Paweł Możdżyński
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.4.7
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2013

Abstrakt

Tekst „Naukowe fascynacje sztuki” opisuje zainteresowania współczesnych twórców sztuk plastycznych nauką. Autor po kolei omawia wpływ matematyki, fizyki, biologii, psychologii i nauk społecznych na koncepcje
artystyczne, tworzenie trendów, jak też konkretne dzieła sztuki. W tekście pojawia się wiele odniesień do artystów amerykańskich i europejskich, jednak najczęściej występują przykłady sztuki polskiej (m.in. W. Strzemiński, R. Winiarski, J. Kapusta, Z. Oksiuta, sztuka krytyczna). W podsumowaniu autor analizuje fascynacje artystów nauką, w tym pęd do eksperymentowania w kontekście ponowoczesnej pogoni za przeżyciami.

Bibliografia

 1. Bakke M. 2008. Bio art – sztuka in vivo i in vitro. http.//www.obieg.pl/ teksty/4408; dostęp: 10.01.2012.
 2. Baudrillard J. 1997. Precesja symulakrów, tłum. T. Komendant, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów pod redakcją Ryszarda Nycza, red. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków, s. 175–189.
 3. Baudrillard J. 2001. Ameryka, tłum. R.Lis, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 4. Bauman Z. 1996. Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, PWN, Warszawa.
 5. Bauman Z. 2000. Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo SIC!, Warszawa.
 6. Baumgarth C. 1988. Futuryzm, tłum. J. Tasarski, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 7. Beuys J. 1987. Każdy artystą, [w:] Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, t. 2, red. S. Morawski, Czytelnik, Warszawa, s. 268–273.
 8. Beuys J. 1990. Teksty, komentarze, wywiady, wyb., oprac. J. Jedliński, tłum. J. Jedliński, A. Sochacki, M. Piotrowska, Akademia Ruchu, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa.
 9. Boccioni U. 1914. Pittura Scultura Futuriste, brak wydawnictwa, Milano,
 10. Boccioni U., Carrà C., Russolo, Balla G., Severini G. 1977. Manifest Techniczny, tłum. M. Czerwiński, [w:] Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wyb. i oprac. E. Grabska, H. Morawska, PWN, Warszawa, s. 151–154.
 11. Bourdieu P. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 12. Bourdieu P. 2001. Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, tłum. A. Zawadzki, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 13. Brion M. 1960. Geschichte der abstrakten Kunst, Du Mont, Köln.
 14. Brogowski L. 2001. Powidoki i po... Unizm i Teoria widzenia Władysława Strzemińskiego, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 15. Cichocki S. 2008. Wstęp. Z Arturem Żmijewskim rozmawia Sebastian Cichocki, [w:] Drżące ciała. Rozmowy z artystami, A. Żmijewski, wyd. II, poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 7–15.
 16. Clifford J. 2000. Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, tłum. E. Dżurak, J. Iracka, E. Klekot, M. Krupa, S. Sikora i M. Sznajderman, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 17. Eco U. 2008. Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. L. Eustachiewicz i in., Wydawnictwo WAB, Warszawa.
 18. Eliade M. 1997. W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, tłum. A. Grzybek, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 19. Fisher-Lichte E. 2008. Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski i M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 20. Fisher H. 1987. Teoria sztuki socjologicznej, tłum. M. Iwińska, P. Paszkiewicz, [w:] Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, t. II, red. M. Stefan, Czytelnik, Warszawa, s. 296– 303.
 21. Foster H. 1996. The Return of the Real. Avant-Garde at the End of the Century, MIT Press, Cambridge.
 22. Giddens A. 2002. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa.
 23. Gorządek E. 2006. Ryszard Winiarski. http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/ryszard-winiarski; dostęp: 10.01.2012.
 24. Guzek Ł. 2007. Sztuka instalacji, Zagadnienie związku przestrzeni i obecności w sztuce współczesnej, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
 25. Jakubowicz R. 2004. Ekstaza pamięci. Z Arturem Żmijewskim rozmawia Rafał Jakubowicz. http://magazynsztuki.eu/old/archiwum/teksty_internet_arch_all/archiwum_teksty_online_35.htm; dostęp: 02.01.2013.
 26. Janicka K. 1969. Światopogląd surrealizmu. Jego założenia i konsekwencje dla teorii twórczości i teorii sztuki, PWN, Warszawa.
 27. Jurgielewicz M. 2006. Sztuka transgeniczna w twórczości Eduardo Kaca. http.//www.obieg.pl/teksty/5750; dostęp: 12.02.2012.
 28. Kac Eduardo 2010. Meditations Biennale 11.09–30.10 2010. http.//www.mediations.pl/Kac_Eduardo-226?lid=1&filtr=all; dostęp:12.02.2012
 29. Kandyński W. 1996. O duchowości w sztuce, tłum. S. Fijałkowski, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, Łódź.
 30. Kaniowska K. 2007. Leiris i fotografia, „Konteksty”2007, nr 3–4, s. 270–273.
 31. Kosuth J. 1975. The Artist as Anthropologist, The Fox, New York.
 32. Kotula A., Krakowski P. 1973. Sztuka abstrakcyjna, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 33. Kowalska B. 1999a. Kajetana Sosnowskiego pięć odkryć malarskich, „Format. Pismo Artystyczne”1999, nr 31–32, s. 46–47, 94.
 34. Kowalska B. 1999b. Między matematyką i sztuką, [w:] K-dron, red.J. Kapusta, Muzeum Sztuki w Łodzi, Galeria Sztuki Współczesnej w Katowice, Łódź –Katowice.
 35. Kowalska B. 2001a. Z rozważań nad językiem geometrii w sztuce, [w:] W poszukiwaniu ładu. Artyści o sztuce, B. Kowalska, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice.
 36. Kowalska B. 2001b. W poszukiwaniu ładu. Artyści o sztuce, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice.
 37. Kuhn T.S. 2009. Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Wydawnictwo Aletheia. Warszawa.
 38. Lyotard J.F. 1996. Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu, tłum. M.P. Markowski [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów pod redakcją Ryszarda Nycza, wyb. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków.
 39. MacCannell D. 2002. Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot i A. Wieczorkiewicz, MUZA SA, Warszawa.
 40. Możdżyński P. 2011. Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 41. Oksiuta Z. 2007. Formy procesy konsekwencje. Forms, processes, consequences, kat. wyst., Galeria Arsenał, Centrum Sztuki Współczesnej, Białystok–Warszawa.
 42. Osińska B. 2005. Sztuka i czas. Od klasycyzmu do współczesności, wyd. II, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 43. Puchała M. 2007. Wstęp, [w:] Katarzyna Kozyra. In Art Dreams Come True. W sztuce marzenia stają się rzeczywistością, red. H. Wróblewska, kat. wyst., BWA Wrocław, Wrocław.
 44. Rauchenberger J., Kölbl Al. 2007. „Tak naprawdę żadnych Madonn nigdy w mojej twórczości nie było». Sztuka jako blasfemiczna analiza społeczeństwa. Z Robertem Rumasem rozmawiają Johannes Rauchenberger i Alois Kölbl. www.obieg.pl/artmix/artmix17_06.php; dostęp: 06.12.2011.
 45. Richter H. 1983. Dadaizm. Sztuka i antysztuka, tłum J.St. Buras, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 46. Ritzer G. 2001. Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, MUZA SA, Warszawa.
 47. Severini G. 1977. Mierzenie przestrzeni i czwarty wymiar, tłum. M. Czerwiński, [w:] Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wyb. i oprac. E. Grabska, H. Morawska, PWN, Warszawa.
 48. Strzemiński W. 1975. Dualizm i unizm, [w:] tegoż, Pisma, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 49. Szerszeń T. 2007. „Documents” 1929–1930, „Konteksty”2007, nr 3-4, s. 240–249.
 50. Szotkowska O.K., red. 2005. Artur Żmijewski. Co stało się raz nie stało się nigdy, kat. wyst., Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa.
 51. Świtek G. 2005. Architektura + mowa, [w:] Krzysztof Wodiczko. Pomnikoterapia, red. A. Turowski, kat. wyst., Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa.
 52. Tomaszewski Y. 2008. Artyści u psychologów. Artur Żmijewski i Krzysztof Wodiczko w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. www.obieg.pl/text/08062501.php; dostęp: 14.05.2012.
 53. Vasarely V. 1970. Plasti-cité. L’oeuvre plastique dans votre vie quotidienne, Casterman, Paris.
 54. Viola B. 2007. Kwintet zdumionych, tłum. M. Wawrzyńczak, [w:] Bill Viola, red. M. Brewińska, kat. wyst., Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa.
 55. Wodiczko K. 2005. Rozbroja, [w:] Krzysztof Wodiczko. Pomnikoterapia, red. A. Turowski, kat. wyst., Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa.
 56. Żmijewski A. 2007. Polityczne gramatyki obrazów, [w:] Estetyka jako polityka, J. Rancière, tłum. J. Kutyła i P. Mościcki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 57. Żmijewski A. 2008. Ciało, krawędź, brzeg. Z Grzegorzem Klamanem rozmawia Artur Żmijewski, [w:] Drżące ciała. Rozmowy z artystami, A. Żmijewski, wyd. II, poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.