Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(4) (2013): Stan sztuki

Inwestować i formować: narzędzia artystyczne w badaniu socjologicznym

 • Waldemar Rapior
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.4.5
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2013

Abstrakt

Gdzie szukać porozumienia? Czy istnieje teren wspólny, na którym sztuka i nauka mogłyby się spotkać? Moja odpowiedź brzmi: tak. Tym terenem wspólnym jest zdrowy rozsądek. Pokażę, że patrząc z pozycji zdrowego rozsądku na sztukę i naukę, można uznać działania naukowca i działania artysty za tożsame. Obaj muszą zainwestować w naukę albo sztukę, obaj też formują materiał: artysta w sposób artystyczny, badacz w sposób naukowy. Ważne jest jednak to, że formowanie materiału, choć w odmienny sposób, jest czynnością zbliżającą artystę i naukowca. Pokażę na przykładach badań, które realizowałem, że inwestycja badacza w narzędzia artystyczne pozwala uporać się z różnymi problemami, tak teoretycznymi, jak i praktycznymi. Zakończę wskazaniem, że socjolog i pisarz są profesją, które mogą wiele od siebie nawzajem się nauczyć.

Bibliografia

 1. Barlösius E. 2010. „Klasycy w złotych ramach”. Przyczynek do socjologii klasyków, [w:] Nowe perspektywy teorii socjologicznej, red. A. Manterys, J. Mucha, Nomos, Kraków. , s. 5–30.
 2. Berlin I. 2002. Zmysł rzeczywistości, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 3. Bourdieu P. 2006. Medytacje pascaliańskie, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 4. Bourdieu P., Wacquant L.L. 2001. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 5. Buchholz L., Wuggenig U. 2002. Constructing audiences, defining art. Public Art and social research. http://www.eipcp.net/transversal/0102/buchholz-wuggenig/en;dostęp: 23.09.2011.
 6. Davidson D. 1992. Eseje o prawdzie, języku i umyśle, PWN, Warszawa.
 7. Douglas M. 2011.Jak myślą instytucje, PWN, Warszawa.
 8. Groys B. 2004. Art in the Age of Biopolitics: From Artwork to Art Documentation. http://www.ranadasgupta.com/notes.asp?note_id=34; dostęp: 23.09.2011.
 9. Groys B. 2008. Art power, MIT Press, Cambridge–London.
 10. Gouldner A.W. 1984. Anty-Minotaur, czyli mit socjologii wolnej od wartości, [w:] Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej – tom 1, red. E. Mokrzycki, PIW, Warszawa.
 11. Kaufmann J.C. 2010. Wywiad rozumiejący, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 12. Klawiter A., Wiener D. 2009. Emocje w odbiorze dzieła sztuki, [w:] Ekspektawywa_2, red. M. Starska, D. Wiener, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, s. 27–47.
 13. Krajewski M. 2010a. Praca rąk we współczesnej sztuce. Manualność jako metafora, [w:] HAND-MADE. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, red. M. Krajewski, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, s. 57–67.
 14. Krajewski M. 2010b. Przeciw inżynierii wizualnej. Ożywianie i uśmiercanie miasta, [w:] Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, red. E. Rewers i A. Skórzyńska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 181–195.
 15. Luhmann N. 2006a. Kultura jako pojęcie historyczne, [w:] Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo i J. Madejski, Universitas, Kraków, s. 47–70.
 16. Luhmann N. 2006b. Samoopisanie, [w:] Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo i J. Madejski, Universitas, Kraków, s. 71–89.
 17. Manovich L. 2009. Cultural Analytics: Visualising Cultural Patterns in the Era of “More Media”. http://manovich.net/articles; dostęp: 23.09.2011.
 18. Manovich L. 2011. Trending: The Promises and the Challenges of Big Social Data. http://www.manovich.net/DOCS/Manovich_trending_paper.pdf; dostęp: 23.09.2011.
 19. Markowski M.P. 1997. Dlaczego filozofowie czytają literaturę, „Literatura na Świecie”1997, nr 12, s. 216–230.
 20. Markowski M.P. 2009a. Inne światy, inne prawdy, „Znak” 2009, nr 10, s. 80–92.
 21. Markowski M.P. 2009b. Życie na miarę literatury, Homini, Kraków.
 22. Mills C.W. 2007. Wyobraźnia socjologiczna, tłum. M. Bucholc, PWN, Warszawa.
 23. Pamuk O. 2012. Pisarz naiwny i sentymentalny, tłum. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 24. Pink S., Hubbard P., O’Neill M., Radley A. 2010. Walking Across Disciplines: From Ethnography to Arts Practice, „Visual Studies” 2010, nr 1, s. 1–7.
 25. Rorty R. 1999. Obiektywność, relatywizm i prawda, Aletheia, Warszawa.
 26. Schwartz B. 2010. Using our practical wisdom. http://www.ted.com/talks/barry_schwartz_using_our_practical_wisdom.html; dostęp: 12.01.2013.
 27. Schwinn T. 2009. Nowoczesność: od historycznych źródeł do współczesnej ekspansji. Socjologia Maxa Webera w XXI wieku, [w:] Nowe perspektywy teorii socjologicznej, red. A. Manterys, J. Mucha, Nomos, Kraków, s. 577–598.
 28. Serafijn Q.S. 2005. D-tower, [w:] aRt&D. Research and Development in Art, red. J. Brouwer, A. Mulder, A. Nigten, L. Martz, V2_Publishing/NAi Publishers, Rotterdam, s. 38–47.
 29. Szacki, J. 2002. Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.
 30. Tilly C. 2009. Katalogi zdarzeń jako teorie, [w:] Nowe perspektywy teorii socjologicznej, red. A. Manterys, J. Mucha, Nomos, Kraków, s. 101–109.
 31. Touraine A. 2009. Od rozumienia społeczeństwa do odkrywania podmiotu, [w:] Nowe perspektywy teorii socjologicznej, red. A. Manterys, J. Mucha, Nomos, Kraków, s. 563–576.
 32. Williams R. 1989. Culture is ordinary, [w:] tegoż, Resources of Hope: Culture, Democracy, Socialism, Verso, London.
 33. Znaniecki F., Ziółkowski J. 1984. Czym jest dla ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964, PWN, Warszawa–Poznań.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.