Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(2) (2012): Jak odnieść sukces w nauce?

Warszawska szkoła historyków idei – o potrzebie porządku w myśleniu o historii myśli

 • Marta Bucholc
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.2.8
Opublikowane
1. 04. 2012

Abstrakt

Na początku artykułu omawiam powody, dla których pojęcie szkoły naukowej jest szeroko stosowane w historii nauki. Analizuję zwłaszcza metodologiczne i socjologiczne kryteria używane na ogół w celu zdefiniowania szkoły naukowej. W kolejnej części oceniam warszawską szkołę historyków idei za pomocą tych dwóch kryteriów, co prowadzi do wniosku, że nie można jej uznać za szkołę naukową w świetle żadnego z nich. W ostatniej części rozważam przyczyny, które sprawiły, że pomimo słabego uzasadnienia dla użycia terminu „warszawska szkoła historyków idei” zyskał on akceptację i popularność w polskiej historycznej naukowej autonarracji.

Bibliografia

 1. Baczko, Bronisław. 1951. O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych Tadeusza Kotarbińskiego. „Myśl Filozoficzna”, s. 1–2.
 2. Baczko, Bronisław. [1958] 1965. Kryptoproblemy i historyzm. W: Tenże, Człowiek i światopoglądy. Warszawa.
 3. Baczko, Bronisław. [1964] 2009. Rousseau: Samotność i wspólnota. Warszawa: słowo/obraz/terytoria. tzw. szkoły lwowsko-warszawskiej w polskiej myśli marksistowskiej 1 połowy lat osiemdziesiątych). „Zdanie”, t. 9.
 4. Kołakowski, Leszek. 1953. Filozofia nieinterwencji. Głos w dyskusji nad radykalnym konwencjonalizmem. „Myśl Filozoficzna”, nr 2.
 5. Kołakowski, Leszek. 1957. Światopogląd i życie codzienne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 6. Kołakowski, Leszek. [1965] 2009. Świadomość religijna i więź kościelna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Kołakowski, Leszek. 1966. Miejsce filozofowania Stanisława Brzozowskiego. „Twórczość”, nr 6.
 8. Kroński, Tadeusz. 1952. O „Historii filozofii” Tatarkiewicza. „Myśl Filozoficzna”, nr 4.
 9. Sitek, Ryszard. 2000. Warszawska szkoła historii idei. Między historią a teraźniejszością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 10. Sitek, Ryszard. 2009. „Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi…” czyli o osobliwościach polskiej powojennej filozofii – raz jeszcze. „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 4 (25).
 11. Szacki, Jerzy. 1965. Kontrrewolucyjne paradoksy. Wizje świata francuskich antagonistów Wielkiej Rewolucji 1789–1815. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 12. Śpiewak, Paweł. [1979] 1981. W pół drogi. Warszawska Szkoła Historyków Idei. „Więź”, nr 5.
 13. Walicki, Andrzej. [1964] 2002. W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Walicki, Andrzej. [1984] 2002. Leszek Kołakowski i warszawska szkoła historii idei. W: Ryszard Sitek. Warszawska szkoła historii idei. Między historią a teraźniejszością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne