Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(18) (2020): Herezja

Odkrywanie tego, co ignorowane. O zarządzaniu uwagą w postrzeganiu historii i zjawisk społecznych. Artykuł recenzyjny: Adam Leszczyński, „Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania”

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.18.14
Przesłane
8 czerwca 2021
Opublikowane
01-04-2020

Bibliografia

 1. Blumer H. 1969. Symbolic Interactionism. Perspective and Method, Prentice-Hall.
 2. Endacott J., Brooks S. 2013. An Updated Theoretical and Practical Model for Promoting Historical Empathy, „Social Studies Research and Practice”, vol. 8, nr 1, s. 41–57.
 3. Faber M. 2007. Szkarłatny płatek i biały, tłum. M. Świerkocki, Wydawnictwo W.A.B.
 4. Gadomski W. 2020. Dziadersem jest każdy, kto nie klaszcze tłumowi krzyczącemu „wypier…”, „Gazeta Wyborcza”, 12 grudnia, https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,26596695,dziadersem-jest-kazdy-kto-nie-klaszcze-tlumowi-krzyczacemu.html; dostęp: 8.03.2021.
 5. Garapich M.P. 2019. Dzieci Kazimierza, Wydawnictwo Czarne.
 6. Janicki K. 2018. Epoka milczenia. Przedwojenna Polska, o której wstydzimy się mówić, Znak.
 7. Konecki K.T. 2018. Advances in Contemplative Social Research, Lodz University Press–Jagiellonian University Press.
 8. Leder A. 2014. Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 9. Leszczyński A. 2020. Ludowa historia polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania, Wydawnictwo W.A.B.
 10. Rauszer M. 2020. Bękarty pańszczyzny. Historia buntów chłopskich, Wydawnictwo RM.
 11. Sowa J. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas.
 12. Sowa J. 2015. Inna Rzeczpospolita jest możliwa. Widma przeszłości, wizje przyszłości, Grupa Wydawnicza Foksal.
 13. Tokarczuk O. 2020. Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie.
 14. Wyczański A. 1978. Czy chłopu było źle w Polsce XVI wieku?, „Kwartalnik Historyczny”, t. 85, nr 3, s. 626–641.
 15. Zahavi D. 2001. Beyond Empathy. Phenomenological Approaches to Intersubjectivity, „Journal of Consciousness Studies”, vol. 8, nr 5–7, s. 151–167.
 16. Zerubavel E. 2015. The Elephant in the Room. Silence and Denial in Everyday Life, Oxford University Press.
 17. Zerubavel E. 2018. Taken for Granted. The Remarkable Power of the Unremarkable, Princeton University Press.
 18. Zerubavel E. 2020. Generally Speaking. An Invitation to Concept Driven Sociology, Oxford University Press.

Downloads

Download data is not yet available.