Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(1) (2011): Demony w nauce

Szatański młyn, czyli kilka uwag o „Wielkiej transformacji” Polanyiego

  • Piotr Koryś
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.1.10
Przesłane
9 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2011

Abstrakt

Artykuł przedstawia poglądy Karla Polanyiego na tle myśli pierwszej połowy XX wieku. Zrekonstruowane w nim zostały główne tezy Wielkiej transformacji dotyczące formowania się dziewiętnastowiecznego kapitalizmu, który niszczył dawne struktury, i nowoczesnego społeczeństwa, które zapoznało jego rolę.

Bibliografia

  1. Benería, L. 1999. Globalization, gender and the Davos man. „Feminist Economics” 5, 3: 6183.
  2. Hann, K. i Hart, K. (red.). 2009. Market and Society. The Great Transformation Today. Cambridge: Cambridge University Press.
  3. MacIver, R.M. 1968. Introduction. W: Polanyi, K. The Great Transformation. Boston: Beacon, s. IX– XII.
  4. Polanyi, K. [1944] 2001. The Great Transformation. The Political and Economical Origins of Our Times. Boston: Beacon Press.
  5. Polanyi, K. [1947] 1982. Our Obsolete Market Mentality. W: Dalton, G. (red.). Primitive, Archaic, and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi. Boston: Beacon, s. 59–77.
  6. Smelser, N.J. i Swedberg, R. (red.). 2005. The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton UP.
  7. Stanfield, J.R. i Stanfield, J.B. 2006. Karl Polanyi. W: Beckert, J. i Zafirovski, M. (red.). International encyklopedia of economic sociology. London: Routledge, s. 513–517.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.