Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(16) (2019): Intelektualiści totalni

Intelektualiści totalni jako przedstawiciele inteligencji – teoria warstwy „względnie oderwanej” Karla Mannheima

DOI
https://doi.org/10.14394/srz.16.9
Przesłane
20 lipca 2020
Opublikowane
01-04-2019

Abstrakt

W artykule zaprezentowano koncepcję inteligencji Karla Mannheima oraz usytuowano ją w kontekście teorii wiedzy socjologa. We wstępnej części pracy dookreślone zostały terminy wykorzystywane przez Mannheima. Na podstawie teorii socjologicznej przedstawiono znaczenie pojęć „inteligencja” oraz „intelektualiści”. Sławna teza o istnieniu „względnie oderwanej inteligencji” opiera się na założeniu, że ta wyróżniona warstwa społeczna nie uczestniczy bezpośrednio w walce grupowych świadomości (utopii i ideologii). W ramach procesu historycznego nastąpiła jej alienacja, umożliwiło jej to dostrzeżenie historycznie zdeterminowanej prawdy. Część inteligencji, która wypełnia swoją misję poszukiwania tej prawdy, zostaje w artykule nazwana intelektualistami totalnymi, posiada ona bowiem zdolność oglądu totalności społeczeństwa. W pracy przeanalizowano koncepcję totalności oraz jej heglowskie źródła. Dystans wobec problemów społeczeństwa klasowego, który jest skutkiem nowoczesnego wykształcenia intelektualisty, pozwala mu na eksplorację pełnego obrazu różnych ścierających się światopoglądów. Wykształcenie sprawia jednak, że staje się on obcym elementem dla społeczeństwa. Ta cecha intelektualisty została omówiona przez pryzmat eseju Georga Simmla pt. Obcy. W końcowej części artykułu poruszony został problem społecznej roli intelektualistów totalnych, którzy pomimo swojego odosobnienia powinni zaangażować się w politykę i przyjąć na siebie rolę społecznego doradcy.

Bibliografia

 1. Arendt H. 1990. Philosophy and Sociolog y, [w:] Knowledge and Politics: The Sociology of Knowledge Dispute, red. V. Meja, N. Stehr, Routledge, s. 196–208.
 2. Bauman Z. 2010. Hermeneutics and Social Science: Approaches to Understanding, Routledge.
 3. Bourdieu P. 1980. Sartre. https://www.lrb.co.uk/the-paper/v02/n22/pierre-bourdieu/sartre; dostęp: 21.03.2020.
 4. Bourdieu P. 2001. Aneks: Intelektualista totalny i iluzja wszechmocy, [w:] tegoż, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, tłum. A. Zawadzki, Universitas, s. 321–327.
 5. Chałasiński J. 1946. Społeczna genealogia inteligencji polskiej, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.
 6. Domański H. 2008. Wstęp, [w:] Inteligencja w Polsce: specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, red. H. Domański, Wydawnictwo IFiS PAN.
 7. Epstein M. 2018. Intelligentsia, intellectuals, and the social functions of intelligence, „Russian Journal of Communication”, vol. 10, nr 2–3, s. 165–181.
 8. Frisby D. 2013. The Alienated Mind: The Emergence of the Sociology of Knowledge in Germany (1918–1933), Routledge.
 9. Habermas J. 2007. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Heeren J. 1971. Karl Mannheim and the Intellectual Elite, „The British Journal of Sociology”, vol. 22, nr 1, s. 1–15.
 11. Hegel G.W.F. 1963. Fenomenologia ducha, t. 1, tłum. A. Landman, PWN.
 12. Hegel G.W.F. 1965. Fenomenologia ducha, t. 2, tłum. A. Landman, PWN.
 13. Jay M. 1984. Marxism and Totality: The Adventures of a Concept from Lukács to Habermas, University of California Press.
 14. Kecskemeti P. 1952. Introduction, [w:] Karl Mannheim, Essays on the Sociology of Knowledge, Routledge, s. 1–32.
 15. Kettler D., Meja V. 1995. Karl Mannheim and the Crisis of Liberalism: The Secret of These New Times, Transaction Publishers.
 16. Kettler D., Meja V., Stehr N. 1990. Rationalizing the Irrational: Karl Mannheim and the Besetting Sin of German Intellectuals, „American Journal of Sociology”, vol. 95, nr 6, s. 1441–1473.
 17. Korczyński T. 2017. Karl Mannheim jako Swój-Obcy-Wróg w teorii zwrotu inkorporacyjnego, [w:] Współczesne problemy socjologii wiedz y. W 80-lecie „Ideologii i utopii” Karla Mannheima, red. M. Dziobkowski, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, s. 189–198.
 18. Kozubowski J. 2018. Ciągłość cz y zerwanie? Przyczynek do rozważań na temat historii polskiej myśli socjalistycznej dziewiętnastego wieku, „Praktyka Teoretyczna”, nr 3(29), s. 51–77.
 19. Loader C. 1985. The Intellectual Development of Karl Mannheim: Culture, Politics, and Planning, Cambridge University Press.
 20. Loader C. 1997. Free Floating: The Intelligentsia in the Work of Alfred Weber and Karl Mannheim, „German Studies Review”, nr 20(2), s. 217–234.
 21. Loader C. 2016. The Cultural Sociology of Alfred Weber and Karl Mannheim, [w:] The SAGE Handbook of Cultural Sociology, red. D. Inglis, A. Almila, SAGE, s. 48–59.
 22. Loader C., Kettler D. 2002. Karl Mannheim’s Sociology as Political Education, Routledge.
 23. Mannheim K. 1943. The Crisis in Valuation, [w:] tegoż, Diagnosis of Our Time: Wartime Essays of a Sociologist, Kegan Paul, s. 31–53.
 24. Mannheim K. 1952. Historicism, [w:] tegoż, Essays on the Sociolog y of Knowledge, Routledge, s. 84–133.
 25. Mannheim K. 1956. The Problem of the Intelligentsia. An Inquiry into Its Past and Present Role, [w:] tegoż, Essays on the Sociolog y of Culture, Routledge, s. 91–171.
 26. Mannheim K. 1986. Myśl konserwatywna, tłum. S. Magala, Kolegium Otryckie.
 27. Mannheim K. 1990. Competition as a Cultural Phenomenon, [w:] Knowledge and Politics: The Sociology of Knowledge Dispute, red. V. Meja, N. Stehr, Routledge, s. 53–85.
 28. Mannheim K. 1993. The Sociology of Intellectuals, tłum. D. Pels, „Theory, Culture & Society”, vol. 10, nr 3, s. 69–80
 29. Mannheim K. 2008. Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński, Wydawnictwo „Aletheia”.
 30. Marotta V. 2012. Georg Simmel, the Stranger and the Sociology of Knowledge, „Journal of Intercultural Studies”, vol. 33, nr 6, s. 675–689.
 31. /Mendel I. 2006. Mannheim’s Free-Floating Intelligentsia: The Role of Closeness and Distance in the Analysis of Society, „Studies in Social and Political Thought”, nr 12, s. 30–52.
 32. Mészáros I. 1972. Ideology and Social Science, „Socialist Register”, nr 9, s. 35–81.
 33. Peciakowski T. 2016. Wędrujące pojęcia czy zjawiska? O podróżach pojęć na przykładzie „intelektualisty”, „Stan Rzeczy”, nr 1(10), s. 258–282.
 34. Pels D. 2003. The Intellectual as Stranger: Studies in Spokespersonship, Routledge.
 35. Popper K. 1985. Socjologia wiedz y, tłum. A. Chmielecki, [w:] Problemy socjologii wiedzy, red. A. Chmielecki, PWN, s. 426–440.
 36. Popper K. 2002. Epistemologia bez podmiotu poznającego, [w:] tegoż, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, tłum. A. Chmielewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 148–206.
 37. Rousseau J.-J. 1956. Cz y odrodzenie nauk i sztuk przyczyniło się do poprawy obyczajów?, [w:] tegoż, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, PWN.
 38. Sadri A. 1992. Max Weber’s Sociolog y of Intellectuals, Oxford University Press.
 39. Salamini L. 1974. Gramsci and Marxist Sociology of Knowledge: An Analysis of Hegemony-Ideology-Knowledge, „The Sociological Quarterly”, nr 3, s. 359–380.
 40. Simmel G. 2006. Obcy, [w:] tegoż, Most i drzwi: wybór esejów, tłum. M. Łukaszewicz, Oficyna Naukowa, s. 204–212.
 41. Speier H. 1990. Sociology or Ideology? Notes on the Sociology of the Intelligentsia, [w:] Knowledge and Politics: The Sociology of Knowledge Dispute, red. V. Meja, N. Stehr, Routledge, s. 209–222.
 42. Świrek K. 2017. Pojęcie ideologii jako pojęcie krytyczne, „Przegląd Humanistyczny”, nr 61, s. 63–77.
 43. Świrek K. 2018. Karol Marks i problem prz yszłości, „Stan Rzeczy”, nr 1(14), s. 203–226.
 44. Szczepański J. 1991a. Intelektualiści, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedz y o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wiedza o Kulturze.
 45. Szczepański J. 1991b. Inteligencja, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedz y o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wiedza o Kulturze.
 46. Walicki A. 2011. „Filozofia narodowa” i początek sporu o samookreślenie i powołanie inteligencji polskiej, [w:] tegoż, Polska, Rosja, marksizm, Universitas, s. 9–29.
 47. Weber M. 1985. „Obiektywność” poznania w naukach społecznych, tłum. M. Skwieciński, [w:] Problemy socjologii wiedz y, red. A. Chmielecki, PWN, s. 45–100.
 48. Weber M. 1999. Nauka jako zawód i powołanie, tłum. P. Dybel, [w:] M. Weber, red. Z. Krasnodębski, Wiedza Powszechna, s. 199–217.
 49. Wójcik B. 2014. Dialektyka utopii, „Estetyka i Krytyka”, nr 35, s. 49–72.
 50. Woldring H.E.S. 1986. Karl Mannheim: The Development of His Thought; Philosophy, Sociology and Social Ethics, with a Detailed Biography, Van Gorcum.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.