Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(23) (2022): Kultura designu

Przestrzenie wytwarzania i wytwarzanie przestrzeni

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.23.9
Przesłane
3 sierpnia 2022
Opublikowane
09-10-2023

Abstrakt

Tekst dotyczy polskich przestrzeni kreatywno-warsztatowych typu makerspace. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy mogą one skutecznie pełnić funkcję miejsc trzecich, czyli przestrzeni społecznych oddzielonych od domu i miejsca pracy. Jednocześnie chciałbym wskazać, że – będąc przestrzeniami wytwarzania – same mogą współtworzyć miasto. Dodatkowym celem opracowania jest redefinicja pojęcia kreatywności w świetle badań nad przestrzeniami warsztatowymi. To istotne zwłaszcza w kontekście studiów miejskich i promowania przedsiębiorczego podejścia do miast. Tekst opiera się na wynikach ilościowo-jakościowego projektu badawczego realizowanego w wybranych makerspace’ach, fab labach i hakerspace’ach w Polsce.

Bibliografia

 1. Audunson R. 2005. The Public Library as a Meeting-Place in a Multicultural and Digital Context: The Necessity of Low-Intensive Meeting-Places, „Journal of Documentation” 61(3), s. 429–441.
 2. Creswell J.W. 2013. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches, Sage.
 3. Diez T., red. 2018. Fab City. The Mass Distribution of (Almost) Everything, IAAC. https://issuu.com/iaac/docs/fabcitymassdistribution; dostęp: 10.04. 2022.
 4. Edensor T. 2009. Spaces of Vernacular Creativity. Rethinking the Cultural Economy, Routledge.
 5. Foth M. 2017. Lessons from Urban Guerrilla Placemaking for Smart City Commons, [w:] Proceedings of the 8th International Conference on Communities and Technologies, Association for Computing Machinery, s. 32–35.
 6. Fu P. 2021. From Bottom-Up to Top-Down: Governance, Institutionalization, and Innovation in Chinese Makerspaces, „Technology Analysis & Strategic Management” 33(10), s. 1226–1241.
 7. Gądecki J. 2018. Biblioteki miejskie jako „miejsca trzecie” a deglomeracja kultury. Wnioski z badania sieci bibliotek miejskich w Krakowie, „Kultura i Społeczeństwo” 62(3), s. 47–62.
 8. Gądecki J., Pizak B. 2022. Przestrzenie kreatywno-warsztatowe. Makerspace’y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast, Instytut Rozwoju Miast i Regionów.
 9. Gehl J. 2013. Życie między budynkami: uż ytkowanie przestrzeni publicznych, tłum. M. Urbańska, RAM.
 10. Hackney F. 2013. Quiet Activism and the New Amateur: The Power of Home and Hobby Crafts, „Design and Culture: The Journal of the Design Studies Forum” 5(2), s. 169–193.
 11. Hippel E. von. 2005. Democratizing Innovation, MIT Press.
 12. Ingold T. 2018. Splatać otwarty świat. Architektura, antropologia, design, tłum. E. Klekot, D. Wąsik, Instytut Architektury.
 13. Mould O. 2014. Tactical Urbanism. The New Vernacular of the Creative City, „Geography Compass” 8(8), s. 529–539.
 14. Oldenburg R. 1996/1997. Our Vanishing “Third Places”, „Planning Commissioners Journal” 25, s. 6–10.
 15. Oldenburg R.I, Brissett D. 1982. The Third Place, „Qualitative Sociology” 5(4), s. 265–284.
 16. Purdue D. i in. 1997. DIY Culture and Extended Milieux. LETS, Veggie Boxes and Festivals, „The Sociological Review” 45(4), s. 645–667.
 17. Rosa P., Guimarães Pereira A., Ferretti F. 2018. Futures of Work: Perspectives from the Maker Movement, JRC Science for Policy Report. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC110999; dostęp: 10.04.2022.
 18. Sennett R. 2008. The Craftsman, Penguin Books.
 19. Sleigh A., Stewart H., Stokes K. 2015. Open Dataset of UK Makerspaces. A User’s Guide, Nesta. https://www.nesta.org.uk/report/open-dataset-of-uk-makerspaces-a-users-guide/; dostęp: 4.04.2022.
 20. Tanenbaum T.J. i in. 2013. Democratizing Technolog y. Pleasure, Utility and Expressiveness in DIY and Maker Practice, [w:] CHI ‘13: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Association for Computing Machinery, s. 2603–2612.
 21. Travlou P., Antoniadis P., Anastasopoulos N. 2018. Peer Production in the Hybrid City: Editorial Notes for the JOPP Issue on City, „Journal of Peer Production” 11, s. 1–5.
 22. Wang, D., Dunn N., Coulton P. 2015. Grassroots Maker Spaces: A Recipe for Innovation?, [w:] The Value of Design Research. 11th European Academy of Design Conference. https://ead.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2017/02/EAD-11-full-paper.pdf; dostęp: 10.04.2022.
 23. Williams D., Kim D.O. 2019. Third Places in the Ether Around Us. Layers on the Real World, [w:] Rethinking Third Places. Informal Public Spaces and Community Building, red. J. Dolley, C. Bosman, Edward Elgar Publishers, s. 158–173

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.