Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(21) (2021): Socjologia historyczna

Historyczne okoliczności a rzetelność badań

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.21.5
Przesłane
4 stycznia 2022
Opublikowane
01-11-2021

Abstrakt

Celem artykułu jest dostarczenie nowych argumentów w dyskusji na temat rzetelności badań (research integrity). Podjęto w nim problem wpływu wydarzeń historycznych na występowanie nierzetelnych praktyk w badaniach międzynarodowych. Perspektywa historyczna dostarcza przykładów, że polityczne czy gospodarcze interesy krajów uczestniczących w międzynarodowych badaniach prowadzić mogą do nierzetelnych praktyk, którym nie da się zaradzić poprzez doskonalenie procedur badawczych czy lepszą współpracę badaczy z różnych krajów. W artykule sformułowano postulat, aby uwaga metodologów nie ograniczała się do identyfikacji źródeł nierzetelnych praktyk w badaniach, gdyż niektórych z tych praktyk nie da się wyeliminować. Bardziej użyteczne okazać się mogą próby zminimalizowania skutków nierzetelnych praktyk i ich wpływu na wnioski z badań.

Bibliografia

 1. Brauns H., Scherer S., Steinmann S. 2003. The CASMIN Educational Classification in International Comparative Research, [w:] Advances in Cross-National Comparison: A European Working Book for Demographic and Socio-Economic Variables, red. J.H.P. Hoffmeyer-Zlotnik, Ch. Wolf, Kluwer Academic, s. 221–244.
 2. Bureau International d’Éducation. 1935. Annuaire international de l’éducation et de l’enseignement 1935, Bureau International d’Éducation.
 3. Foshay A.W., Thorndike R.L., Hotyat F., Pidgeon D.A., Walker D.A. 1962. Educational Achievements of Thirteen-Year-Olds in Twelve Countries: Results of an International Research Project, 1959–1961, UNESCO Institute for Education.
 4. Franklin B., Glascock C.H. 1998. The Relationship between Grade Configuration and Student Performance in Rural Schools, „Journal of Research in Rural Education”, vol. 14, nr 3, s. 149–153.
 5. GUS [Główny Urząd Statystyczny]. 1939. Mały rocznik statystyczny 1939, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Heyneman S.P. 1999. The Sad Story of UNESCO’s Educational Statistics, „International Journal of Educational Development”, no. 19, s. 65–74.
 7. Jonkisz J. 1981. Profesor Jan Konopnicki: 22 IX 1905 – 28 XI 1980, „Kwartalnik Pedagogiczny”, t. XXVI, nr 3(101), s. 150–152.
 8. Komitet Ekspertów do Spraw Edukacji Narodowej. 1989. Edukacja narodowym priorytetem. Raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, PWN.
 9. Kondratek B., Pokropek A. 2013. IRT i pomiar edukacyjny, „Edukacja”, nr 4(124), s. 42–66.
 10. Levi L. 1854. Résumé of the Statistical Congress, held at Brussels, September 11th, 1853, for the Purpose of Introducing Unity in the Statistical Documents of all Countries, „Journal of the Statistical Society of London”, vol. 17, no. 1 (March), s. 1–14.
 11. Lundgren U.P. 2011. PISA as a Political Instrument: One History behind the Formulating of the PISA Programme, [w:] PISA Under Examination: Changing Knowledge, Changing Tests, and Changing Schools, red. M.A. Pereyra, H.G. Kotthoff, R. Cowen, Sense Publishers, s. 17–30.
 12. Mejlgaard N., Bouter L.M., Gaskell G., Kavouras P., Allum N., Bendtsen A.K., Charitidis C.A., Claesen N., Dierickx K., Domaradzka A., Elizondo A.R., Foeger N., Hiney M., Kaltenbrunner W., Labib K., Marušić A., Sørensen M.P., Ravn T., Ščepanović R., Tijdink J.K., Veltri G.A. 2020. Research Integrity: Nine Ways to Move from Talk to Walk, „Nature”, vol. 586, s. 358–360.
 13. OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development]. 2011. Lessons from PISA for the United States, Strong Performance and Successful Reformers in Education, OECD Publishing.
 14. OECD. 2013. PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do. Vol. I, OECD Publishing.
 15. OECD. 2019. PISA 2018 Results. Vol. I: What Students Know and Can Do, OECD Publishing.
 16. Postlethwaite N. 1967. School Organization and Student Achievement: A Study Based on Achievement in Mathematics in Twelve Countries, Almqvist & Wiksell.
 17. Rickover H.G. 1959. Education and Freedom, E.P. Dutton.
 18. Rickover H.G. 1962. Swiss Schools and Ours: Why Theirs Are Better, Brown.
 19. Rickover H.G. 1963. American Education: A National Failure, E.P. Dutton.
 20. Rockwell T. 2002. The Rickover Effect: How One Man Made a Difference, iUniverse.
 21. Rosselló P. 1979. Historical Note, [w:] International Conference on Education. Recommendations 1934–1977, UNESCO, s. xi–xxii.
 22. Sawiński Z. 2013. The International Standard Classification of Education ISCED: The Standard from Sevrès or Satan’s Trick?, „Edukacja: An Interdisciplinary Approach”, no. 1, s. 115–134.
 23. Schneider S.L., Kogan I. 2008. The International Standard Classification of Education 1997: Challenges in the Application to National Data and the Implementation in Cross-National Surveys, [w:] The International Standard Classification of Education (ISCED-97): An Evaluation of Content and Criterion Validity for 15 European Countries, red. S.L. Schneider, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, s. 13–46.Semczuk P. 2009. Szkolne tysiąclatki, „Newsweek”, 3 maja 2009 r., s. 30–31.
 24. Slomczynski K.M., Tomescu-Dubrow I. 2019. Basic Principles of Survey Data Recycling, [w:] Advances in Comparative Survey Methods: Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts (3MC), red. T.P. Johnson, B.E. Pennell, I.A.L. Stoop, B. Dorer, Wiley, s. 937–962.
 25. Spalding W.B., Connell W.F. 1964. American Education (Book Review: Rickover, H. G. American Education—A National Failure. New York: E. P. Dutton and Co., 1963. 502 pp), „Journal of Teacher Education”, vol. 15, no. 1, s. 101–103.
 26. Stigler S.M. 1986. The History of Statistics: Measurement of Uncertainty before 1900, Harvard University Press.
 27. Szacki J. 1981. Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Tröhler D. 2013. The OECD and Cold War Culture: Thinking Historically about PISA, [w:] PISA, Power, and Policy: the Emergence of Global Educational Governance, red. H.D. Meyer, A. Benavot, Symposium Books, s. 141–162.
 29. UNESCO. 1965/1955. World Survey of Education: Handbook of Educational Organization and Statistics, wyd. 3, UNESCO.
 30. UNESCO. 1976. International Standard Classification of Education (ISCED), UNESCO.
 31. UNESCO. 2003. International Standard Classification of Education, ISCED 1997, [w:] Advances in Cross-National Comparison: A European Working Book for Demographic and Socio-Economic Variables, red. J.H.P. Hoffmeyer-Zlotnik, Ch. Wolf, Kluwer Academic, s. 195–220.
 32. Wagemaker H. 2004. IEA: International Studies, Impact and Transition, 1st IEA International Research Conference, 11–13 May 2004, Nicosia, Cyprus.
 33. Wojciuk A. 2016. Imperia wiedzy. Edukacja i nauka jako czynniki siły państw na arenie międzynarodowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 34. Wolf R.M. 2004. The Contribution of IEA to Research and Education, 1st IEA International Research Conference, 11–13 May 2004, Nicosia, Cyprus.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.