Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(21) (2021): Socjologia historyczna

Film, Fashion, and the Modern Woman: Western Cultural Influences in Hungary in the 1930s

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.21.10
Przesłane
4 stycznia 2022
Opublikowane
01-11-2021

Abstrakt

This paper takes a novel approach to exploring the relationship between fashion salons and sound films in making the image of the modern woman in the 1930s. In this period, liberal cultural tendencies contradicted the increasingly authoritarian political trends in Central Europe. In Hungary, sound films transformed the fashion industry, and fashion salons were quick to respond by creating new clothing for the modern women. This paper investigates the figure of the modern woman as it appeared in newspapers, fashion magazines, and sound films. The type of independent, purposeful woman shown in the films, with her confidence, fashionable costumes, and romance, became an ideal for young women. As dressmakers for film actresses, fashion salons played a significant role in conveying the Western style of dress. They influenced the collective representation of a generation through the representation of film actresses. However, the popularity of the “modern woman” turned out to be temporary in society, which was increasingly subjected to authoritarian policies in the shadow of European fascism. After 1938, the film industry was transformed; film directors and actors or actresses of Jewish origin were forbidden to continue their profession. Curiously, the discriminatory legislation did not touch the fashion salons, which continued to exist and started to produce traditional clothes. This paper puts these contradicting processes in context.

Bibliografia

 1. Barthes R. 1985. Die Sprache der Mode, transl. H. Brühmann, Suhrkamp.
 2. Bourdieu P. 1978. A társadalmi eg yenlőtlenségek újratermelődése (The Reproduction of Social Inequalities), transl. P. Adam, Zs. Ferge, P. Lederer, Gondolat.
 3. Csepeli Gy. 1997. Szociálpszichológia (Social Psycholog y), Osiris.
 4. Divatposta. 1932. Színházi Élet (Theatre Life), vol. 44(22), p. 94.
 5. Forró P. 1933. “Miért veszedelmesebb a mai nő a réginél” (“Why Contemporary Woman Is More Dangerous than the Previous Kind”), Színházi Élet, vol. 23(47), pp. 89–92.
 6. Glatz F. 1974. “Polgári fejlődés és nacionalizmus Magyarországon a XIX. században: Eszmetörténet és társadalomtörténet” (“Bourgeois Development and Nationalism in Hungary in the Nineteenth Century: History of Ideas and Social History”), Történelmi Szemle, vol. 17(1–2), pp. 248–260./// Guthy B. 1937. “Aki a filmsztárokat öltözteti” (“The One Who Dresses Film Stars”), Színházi Élet, vol. 27(8), p. 88.
 7. Gyáni G., Kövér Gy. 1998. Mag yarország társadalomtörténete. A reformkortól a második világháborúig (Social History of Hungary from the Reform Era until World War II), Osiris.
 8. Horthy M. [Mrs Horthy]. 1938. “Rádiószózat a magyar szegények és a magyar ruha érdekében” (“Radio Speech in Favour of the Hungarian Poor and Hungarian Dress”), Budapesti Hírlap, vol. 58(65), p. 3.
 9. K.E. 1941. “Filmről filmre – Európa nem válaszol” (“Film by Film – Europe Does Not Respond”), Élet, vol. 32(13), p. 260.
 10. Kapelner Zs. 2018. “A kritika radikalitása. A frankfurti iskola és a kritikai elmélet” (“Radical Critique: The Frankfurt School and Critical Theory”), [in:] Marx… Interpretációk, irányzatok, iskolák (Marx – Interpretations, Tendencies, Schools), eds. A. Antal, Gy. Földes, V. Kiss, Budapestvilág, pp. 259–273.
 11. Kremer R.S. 2006. Broken Threads: The Destruction of the Jewish Fashion Industry in Germany and Austria, Berg Publishers.
 12. Laczkó G. 1934. A „szép” az életünkben (The “Beauty” in Our Life), Est Lapkiadó.
 13. Lakatos L. 1934. A szépség jövője (The Future of Beauty), Est Lapkiadó.
 14. Lubovszky L.K. 1923. “A női divat művészete” (“The Art of Female Fashion”), Színházi Élet, vol. 12(45), pp. 64–65.
 15. Lukács Gy. 1971 [1923]. A történelem, mint osztálytudat (History as Class Consciousness), Magvető.
 16. Magy. Tud. 1943. “Rendeletet adtak ki a filmszínésznők öltözködésének ellenőrzéséről” (“A Decree Issued on the Control of Actresses’ Dresscode”), Kárpáti Híradó, vol. 20(19), p. 4.
 17. Magyar Világhíradó (Hungarian World News). 1934. December (vol. 563).
 18. Manty K. 2021. “The ‘Letty Lynton’ Dress Took the Country by Storm: How a Frothy Gown from a 1932 Joan Crawford Movie Tapped Into the Need of Postwar Romance and Created Puffy Sleeves Everywhere,” Antique Trader, 25 June. https://www.antiquetrader.com/collectibles/letty-lynton-dress-tapped-into-need-for-postwar-romance; accessed 26.02.2022.
 19. Nemeskürty I. 1965. A mag yar film története, 1912–1963 (History of Hungarian Film), Gondolat.New England Historical Society. 2020. “Adrian, The Hatmaker’s Son Who Dressed America,” Arts and Leisure. https://www.newenglandhistoricalsociety.com/adrian-hatmakers-son-dressed-america; accessed 26.02.2022.
 20. Pálmai J. 1935. “Pesti nő, párizsi nő, német nő, szláv nő” (“Women from Pest and Paris, German and Slavic Women”), Az Est hármaskönyve, vol. 12, pp. 125–129.
 21. Peat M.O. 1937. “Egy divatvezér kulisszatitkai” (“Behind the Scenes of a Fashion Dictator”), Pesti Napló, vol. 88(93), pp. 37–38.
 22. Radó É. 1937. “A mai lány” (“Contemporary Girl”), Pesti Napló, vol. 88(293), p. 74.
 23. Részrehajlhatatlan. 1930. “Önnek tetszik a modern nő? A modern nő az esztéta, író, képzőművész, orvos és színművész felfogásában” (“Do You Like the Modern Woman? The Modern Woman in the Perception of an Aesthete, an Artist, a Writer, and an Actor”), Újság, vol. 6(4), pp. 7–8.
 24. Roberts A.L. 2013. History of American Fashion During the Hollywood Golden Age, Texas Christian University.
 25. Simmel G. 2009. A társadalmi differenciálódásról. Szociológiai és pszichológiai Vizsgálódások (On Social Differentiation: Sociological and Psychological Studies), transl. J. Weiss, Gondolat Kiadó.
 26. Szász Z. 1929. Írott film a divat fejlődéséről (Written Film on the Development of Fashion), Est Lapkiadó Rt.
 27. Szekfű Gy. 1989 [1920]. Három nemzedék, és ami utána következik (Three Generations and What Comes Afterwards), ÁKV-Maecenas.
 28. Szélpál Á. 1936. “Színházi beszámoló” (“Theatre Report”), Szocializmus, vol. 26(4), pp. 191–192.
 29. Thaly K. 1895. “Felszólalás a parlamentben” (“Speech in Parliament”), Képviselőházi Napló, 30 January.
 30. Ungváry K. 2013. A Horthy-rendszer mérlege – Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Mag yarországon (The Balance-Sheet of the Horthy Regime: Discrimination, Social Politics and Antisemitism), Jelenkor.
 31. Weis I. 1930. A mai mag yar társadalom (Contemporary Hungarian Society), Magyar Szemle Társaság.
 32. Westphal U. 2019. Fashion Metropolis Berlin 1836–1939: The Story of the Rise and Destruction of the Jewish Fashion Industry, Seemann Henschel.
 33. Filmography:
 34. -as tempó (120 Kilometers an Hour), director: Kardos L., 1937.
 35. A hölg y eg y kissé bogaras (The Lady Is a Little Crazy), director: Ráthonyi Á., 1938.
 36. A kék bálvány (The Blue Idol), director: Lázár L., 1931.
 37. A kölcsönkért kastély (The Borrowed Castle), director: Vajda L., 1937.
 38. Áll a bál (The Ball Is On), director: Bánky V., 1939.
 39. Az én lányom nem olyan (My Daugther Is Different), director: Vajda L., 1937.
 40. Az Európa nem válaszol (No Answer from Europe), director: Radványi G., 1941.
 41. Az új rokon (The New Relative), director: Gaál B., 1934.
 42. Balkezes ang yal (Left-Handed Angel) director: Ráthonyi Á., 1941.
 43. Bercsényi huszárok (Bercsenyi Hussars), director: Szlatinay S., 1940.
 44. Budai cukrászda (Budapest Pastry Shop), director: Gaál B., 1935.
 45. Dr Kovács István (Doctor István Kovács), director: Bánky V., 1941.
 46. Dunaparti randevú (A Danube Rendezvous), director: Székely I., 1936.
 47. Egyéj Velencében (One Night in Venice), director: Cziffra G., 1933.
 48. Elnökkisasszony (Miss President), director: Marton E., 1936.
 49. Erdélyi kastély (Transylvanian Castle), director: Podmaniczky F., 1940.
 50. Fizessen Nag ysád! (Pay Madame), director: Ráthonyi Á., 1937.
 51. Fűszer és csemege (Spices and Delicacy), director: Ráthonyi Á., 1939.
 52. Gyávaság (Cowardliness), director: Nádasdy K., 1942.
 53. Havi 200 fix (Salary, 200 a Month), director: Balogh B., 1936.
 54. Hyppolit, a lakáj (Hyppolit, the Butler), director: Székely I., 1931.
 55. Karosszék (Armchair), director: Balogh B., 1939.
 56. Köszönöm, hog y elgázolt (Thanks for Knocking), director: Martonffy E., 1936.
 57. Méltóságos kisasszony (Miss Ladyship), director: Balogh B., 1936.
 58. Meseautó (Car of Dreams), director: Gaál B., 1934.
 59. Nászút féláron (Half-Rate Honeymoon), director: Székely I., 1936.
 60. Pardon, tévedtem (Sorry, I Was Mistaken), director: Székely I., 1933.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.