Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(6) (2014): Polityka prawdy

Socjologia wiedzy jako terapia dyskursu publicznego

 • Radosław Sojak
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.6.12
Przesłane
12 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2014

Abstrakt

Wychodząc od koncepcji zaangażowania Charlesa Millsa, autor wykazuje, iż poddana pośredniej i bezpośredniej krytyce nie może stanowić bezproblemowej postawy rozwiązania problemu zaangażowania socjologa w życie publiczne. Jako narzędzie wyjścia z tego impasu przedstawiana jest socjologia wiedzy. Autor dowodzi, że dopiero jej nieklasyczne wersje związane z socjologią wiedzy naukowej niejako przypadkiem rozwiązują problem zaangażowania, uniwersalizując etykę jako ostateczne usprawiedliwienie wszelkich zmian społecznych.

Bibliografia

 1. Alexander J. 2006. The Civil Sphere, Oxford University Press, Oxford.
 2. Bauman Z. 1992. Socjologia i ponowożytność, [w:] Racjonalność współczesności. Między filozofią a socjologią, red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M.J. Siemek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 9–29.
 3. Bauman Z. 1998. Prawodawcy i tłumacze, przeł. A. Ceynowa, J. Giebułtowski, IFiS PAN Warszawa.
 4. Collins H.M. 1981. What is TRASP?: The Radical Programme as a Methodological Imperative, „Philosophy of the Social Sciences” 1981, t. 11, nr 2, s. 215–224.
 5. Collins H.M. 1985. Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice, SAGE, London,
 6. Collins H.M. 1990. Artificial Experts. Social Knowledge and Intelligent Machines, The MIT Press, Cambridge MA.
 7. Collins H.M., Pinch T. 1998a. Golem, czyli co trzeba wiedzieć o nauce, Wydawnictwo CiS, Warszawa.
 8. Collins H.M., Pinch T. 1998b. The Golem at Large: What you Should Know about Technology, Cambridge University Press, Cambridge.
 9. Frisby D. 1992. The Alienated Mind: The Sociology of Knowledge in Germany 1918–1933, Routledge, London.
 10. Gilbert G.N., Mulkay M. 1984. Opening Pandora’s Box: A Sociological Analysis of Scientists’ Discourse, Cambridge University Press, Cambridge.
 11. Graham P. 2008. KAD a wartości: interdyscyplinarność jako zwrot w kierunku podejścia krytycznego, [w:] Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, UNIVERSITAS, Kraków, s. 33–60.
 12. Habermas J. 2007. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Heckman S. 1986. Hermeneutics and the Sociology of Knowledge, Polity Press, London.
 14. Latour B. 1993. We Have Never Been Modern, Harvester Wheatsheaf, New York.
 15. Latour B. 2004. Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy, Harvard University Press, Cambridge MA.
 16. Longhurst B. 1989. Karl Mannheim and the Contemporary Sociology of Knowledge, St. Martin’s Press, New York.
 17. Mannheim K. 1992. Competition as Cultural Phenomenon, [w:] Knowledge and Politics: The Sociology of Knowledge Dispute, red. V. Meja, N. Stehr, Routledge, London, s. 53–85.
 18. Marqurd O. 1994. Pytanie o pytanie, na które odpowiedzią jest hermeneutyka, [w:] tenże, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 120–150.
 19. Mills C.W. 2007. Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Sojak R., Wicenty D. 2005. Zagubiona rzeczywistość. O społecznym konstruowaniu niewiedzy, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 21. Woolgar S. 1981. Interests and Explanation in the Social Study of Science, [w:] Social Studies of Science, t. 11, nr 3, s. 365–394.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.