Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(22) (2022): Powrót metafizyki

Po me/ontopolityce: postsocjalistyczne nekroekologie w perspektywie nie-filozoficznej

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.22.12
Przesłane
30 czerwca 2022
Opublikowane
31-12-2022

Abstrakt

Dziedzictwo socjalistycznej przeszłości, przejściowa socjoekonomiczna teraźniejszość charakteryzująca się ekstraktywistycznym kapitalizmem oraz przyszłość, w której zarysowuje się wyginięcie gatunku ludzkiego – złożone relacje między tymi wymiarami budują postsocjalistyczne nekroekologie. Z jednej strony relacyjnie dewastujące wydobywanie zasobów tworzy nekroekologiczne „nie-stawanie się” poprzez swoją meontopolitykę. Z drugiej zaś istnieją ruchy masowe nawołujące do zaprzestania wydobycia surowców i apelujące o ontopolitykę „stawania się” zamiast takiej, która przyczynia się do katastrofy środowiskowej.

Niniejszy artykuł porusza kwestię nie-filozoficznej redukcji metafizycznych przedzałożeń stojących u podstaw środowiskowych praktyk materialno-semiotycznych we współczesnej Serbii, pokazując, że są one zakorzenione w ontologicznych parach „nie-stawania się” i „stawania się”. Myśleć o postsocjalistycznych, nekroekologicznych uwarunkowaniach materialno-semiotycznych w nie-filozoficznej perspektywie to myśleć nie tyle relacyjnie bądź nie-relacyjnie ani w kategoriach „nie-stawania się” czy „stawania się”, ile jednostronnie – wykorzystując radykalną immanencję wykraczającą poza metafizykę zachodnią.

Bibliografia

 1. Associated Press. 2021. “Rio Tinto Plans for Serbia Lithium Mine Suspended after Protests,” Guardian. https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/16/serbia-blocks-rio-tintos-plan-to-mine-lithium-after-protests, accessed: 15.05.2022.
 2. Beta. 2021. “NEA: Beograd prema novoj analizi ponovo na prvom mestu zagađenosti vazduha u Evropi.” https://www.danas.rs/vesti/drustvo/nea-beograd-prema-novoj-analizi-ponovo-na-prvom-mestu-zagadjen-osti-vazduha-u-evropi/, accessed: 12.05.2022.
 3. Blagojević G. 2019. “Voda kao pokretač društvenih akcija: izgradnja mini-hidroelektrana i grupa ‘Odbranimo reke Stare planine,’” Etnološko-antropološke sveske, vol. 30(19), pp. 35–53.
 4. Cavanagh C.J., Himmelfarb D. 2015. “Much in Blood and Money: Necropolitical Ecology on the Margins of the Uganda Protectorate,” Antipode, vol. 47(1), pp. 55–73.
 5. Chandler D. 2018. Ontopolitics in the Anthropocene: An Introduction to Mapping, Sensing and Hacking, Routledge.
 6. Critical Art Ensemble. 2018. Aesthetics, Necropolitics, and Environmental Struggle, Autonomedia.
 7. Danas Online. 2021. “Eko straža: Protest zbog zagađenja vazduha 4.septembra u Beogradu.” https://www.danas.rs/vesti/drustvo/eko-straza-protest-zbog-zagadjenja-vazduha-4-septembra-u-beogradu/, accessed: 12.05.2022.
 8. Jensen G.K., ed. 2019. Chronic Coal Pollution: EU Action on the Western Balkans Will Improve Health and Economies across Europe, Health and Environment Alliance.
 9. Laruelle F. 2010a. Philosophie non-standard: générique, quantique, philo-fiction, Kimé.
 10. Laruelle F. 2010b. Philosophies of Difference: A Critical Introduction to Non-Philosophy, transl. R. Gangle, Continuum.
 11. Laruelle F. 2012. Struggle and Utopia at the End Times of Philosophy, transl. D.S. Burk, A.P. Smith, Univocal.
 12. Laruelle F. 2013a. Principles of Non-Philosophy, transl. N. Rubczak, A.P. Smith, Bloomsbury.
 13. Laruelle F. 2013b. Philosophy and Non-Philosophy, transl. T. Adkins, Univocal Publishing.
 14. Laruelle F. 2013c. Dictionary of Non-Philosophy, transl. T. Adkins, Univocal Publishing.
 15. Laruelle F. 2015a. General Theory of Victims, transl. J. Hock, A. Dubilet, Polity.
 16. Laruelle F. 2015b. Intellectuals and Power: The Insurrection of the Victim, transl. A.P. Smith, Polity.
 17. Laruelle F. 2018. A Biography of Ordinary Man: On Authorities and Minorities, transl. J Hock, A. Dubilet, Polity.
 18. Laruelle F. 2021. The Last Humanity: The New Ecological Science, transl. A.P. Smith, Bloomsbury.
 19. Mbembe A. 2019. Necropolitics, Duke University Press.
 20. N1 Beograd. 2022. “Ekološki ustanak: Ko će otkloniti posledice 528 bušotina Rio Tinta u Jadru?,” N1. https://rs.n1info.com/vesti/ekoloski-ustanak-ko-ce-otkloniti-posledice-528-busotina-rio-tinta-u-jadru/, accessed: 12.05.2022.
 21. Petrović J., Backović V., eds. 2019. Experiencing Postsocialist Capitalism: Urban Changes and Challenges in Serbia, University of Belgrade – Faculty of Philosophy.
 22. Povinelli E.A. 2016. Geontologies: A Requiem to Late Liberalism, Duke University Press.
 23. Puar J. 2017. The Right to Maim: Debility, Capacity, Disability, Duke University Press.
 24. Reuters. 2022. “Rio Tinto Wants to Reopen Talks with Serbian Government,” N1. https://rs.n1info.com/english/news/rio-tinto-wants-to-reopen-talks-with-serbian-government/, accessed: 12.05.2022.
 25. Serbian Academy of Sciences and Arts. 2021. “Jadar Project – What Is Known?” https://www.sanu.ac.rs/en/jadar-project-what-is-known/, accessed: 12.05.2022.
 26. Thakur B.G. 2016. “Necroecology: Undead, Dead, and Dying on the Limits of the Colony,” Victorian Studies, vol. 58(2), pp. 202–212.
 27. Truscello M. 2020. Infrastructural Brutalism: Art and the Necropolitics of Infrastructure, The MIT Press.

Downloads

Download data is not yet available.