Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Rozmowy/Debaty

Nr 1(20) (2021): Drapieżne tożsamości

Czy można być szczęśliwym profesorem? : O przywództwie akademickim rozmawiają Michael Kennedy, Anna Giza-Poleszczuk i Michał Łuczewski

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.20.14
Przesłane
3 listopada 2021
Opublikowane
01-04-2021

Bibliografia

 1. Broucker B., De Wit K., Leisyte L. 2015. An Evaluation of New Public Management in Higher Education, prezentacja na EAIR Annual Forum w Krems, Austria.
 2. Cohen D.W., Kennedy M.D., red. 2005. Responsibility in Crisis: Knowledge Politics and Global Publics, Scholarly Publishing Office.
 3. Ferlie E., Musselin Ch., Andresani G. 2008. The Steering of the Higher Education System: A Public Management Perspective, „Higher Education”, nr 56, s. 325–348.
 4. Giza A. 2021. Modernizując uczelnie. Polskie szkoły wyższe pod roku 1989, „Nauka”, nr 2, s. 131–159.
 5. Johnson B. 1992. Polarity Management: Identifying and Managing Unsolvable Problems, Human Resource Development Press.
 6. Johnson B. 2020. And: Making a Difference by Leveraging Polarity, Paradox Or Dilemma, t. 1: Foundations, Human Resource Development Press.
 7. Kennedy M. 2014. Globalizing Knowledge. Intellectuals, Universities, and Publics in Transformation, Stanford University Press.
 8. Łuczewski M., i in. 2015. Solidarność krok po kroku, Centrum Myśli Jana Pawła II.
 9. Pomianek T. 2014. Dywersyfikacja źródeł przychodów, a nie pogoń za studentem, [w:] Idea uniwersytetu. Reaktywacja, red. P. Sztompka, K. Matuszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 253–266.
 10. Porges S. 2020. Przedmowa, [w:] D. Dana, Teoria poliwagalna w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 11–15.
 11. Wojciszke B. 2004. The Negative Social World: The Polish Culture of Complaining, „International Journal of Sociology” 34, nr 4, s. 38–59.

Downloads

Download data is not yet available.