Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(1) (2011): Demony w nauce

Pułapki socjologicznej mantry. Uwagi na marginesie Petera L. Bergera „Zniechęcenia do socjologii”

 • Stanisław Burdziej
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.1.14
Przesłane
9 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2011

Abstrakt

W głośnym artykule sprzed kilku lat Peter Berger mówi o marginalizacji i rosnącej nieistotności socjologii, wskazując na dwie przyczyny jej upadku: dominację metod ilościowych oraz ideologizację dyscypliny, która – jego zdaniem – przejawia się w niejednokrotnie jałowym powtarzaniu „mantry klasy, rasy i gender”. W artykule zastanawiam się nad zasadnością tych zarzutów, przedstawiając je na tle szerszej debaty nad kondycją nauk społecznych i humanistyki. Pytam również o stan socjologii w Polsce, a także o przyczyny, dla których w polskim kontekście zarzuty Bergera można uznać za tylko w części trafione.  

Bibliografia

 1. Bauman, Z. 2009. Sztuka życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 2. Berger, P.L. 1969. A Rumor of Angels. New York: Doubleday.
 3. Berger, P.L. 1992. Sociology: A Disinvitation? „Society” 30(1): 12–18.
 4. Berman, P. (red.). 1992. Debating P.C.: The Controversy Over Political Correctness on College Campuses. New York: Dell Publishing.
 5. Bloom, A. 2007. Umysł zamknięty. O tym jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów. Poznań: Zysk i S-ka.
 6. Bukraba-Rylska, I. 2004. Socjolog czasu transformacji – portret z negatywu. W: Marody, M. (red.). Zmiana czy stagnacja? Warszawa: SCHOLAR, s. 153–174.
 7. Burawoy, M. 2005. For Public Sociology. „American Sociological Review” 70(1): 429.
 8. Burawoy, M. 2009. The Public Sociology Wars. W: Jeffries, V. (red.). Handbook of Public Sociology. Lanham: Rowman & Littlefield, s. 449–473.
 9. Cole, S. 1994. Introduction: What’s Wrong with Sociology?. „Sociological Forum” 9(2): 129–131.
 10. Collins, R. 1994. Why the Social Sciences Won’t Become High-Consensus, Rapid- Discovery Science. „Sociological Forum” 9(2): 155-177. Debata socjologiczna na 50-lecie IFiS PAN. „Studia Socjologiczne” 184(1).
 11. Deflem, M. 2004. There’s the ASA, But Where’s the Sociology? „Footnotes. ASA Newsletter” 32(6): 9.
 12. Gliński, P. 2007. Socjologia polska i Polskie Towarzystwo Socjologiczne w roku 2007. „Studia Socjologiczne” 187(4): 11–29.
 13. Kimball, R. 1998. Tenured Radicals: How Politics Has Corrupted Our Higher Education. Chicago: Ivan R. Dee.
 14. Lipset, M.S. 1994. The State of American Sociology. „Sociological Forum” 9(2): 199–220.
 15. Szacki, J. 1977. Czy kryzys socjologii? W: Tenże (red.). Czy kryzys socjologii? Warszawa: Czytelnik, s. 535.
 16. Tittle, Ch. 2004. The arrogance of public sociology. „Social Forces” 82: 1639–1643.
 17. Weber, M. 1998. Nauka jako zawód i powołanie. Kraków–Warszawa: Znak i Fundacja Stefana Batorego.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.