Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(18) (2020): Herezja

Demokracja poza centrum. Recenzja studium wyborów lokalnych. Adam Gendźwiłł, „Wybory lokalne w Polsce. Uczestnictwo, konkurencja i reprezentacja polityczna w demokracjach mniejszej skali”

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.18.15
Przesłane
8 czerwca 2021
Opublikowane
01-04-2020

Bibliografia

  1. Cześnik M. 2007. Partycypacja wyborcza w Polsce: perspektywa porównawcza, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  2. Gendźwiłł A. 2020. Wybory lokalne w Polsce. Uczestnictwo, konkurencja i reprezentacja polityczna w demokracjach mniejszej skali, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  3. Wiatr J.J. 2006. Europa pokomunistyczna: przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  4. Wilkin J., red. 2013. Jakość rządzenia w Polsce: jak ją badać, monitorować i poprawiać?, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  5. Żerkowska-Balas M. 2017. Czy głosowanie jest racjonalną decyzją? Analiza partycypacji wyborczej w Polsce na tle wybranych demokracji europejskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Downloads

Download data is not yet available.