Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(22) (2022): Powrót metafizyki

Pomiar mas(karady): metafizyczno-bachtinowska perspektywa trynidadzkiej karnawalizacji

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.22.18
Przesłane
30 czerwca 2022
Opublikowane
31-12-2022

Abstrakt

Karnawał to przestrzeń zabawy znaczeniami, w której jest się jednocześnie ziemskim i boskim. My, Trynidadczycy, urodziliśmy się w tej kulturze, a następnie pisaliśmy nasze opowieści pieśnią, strojem, tradycją i duchem. To w sakramencie karnawału osadzamy nasze życia, naszą kreatywność i nasze dusze. I każdego roku błogosławi nas on inspiracją, koi i wyzwala. Teoretyczne założenia artykułu łączą społeczny konstruktywizm z opisanymi przez Michaiła Bachtina dialogicznością, heteroglosją i chronotopem w celu zbadania architektury estetycznej trynidadzkiej karnawalizacji (mas). W tekście przedstawiono rezultaty serii wywiadów narracyjnych z liderem zespołu karnawałowego Valmikiem Maharajem i artystą wizualnym Jackiem Hinksonem na temat podstawowych znaczeń, intencji i procesu tworzenia związanych z trynidadzkim gatunkiem karnawału. Opracowanie podkreśla estetyczne przejawy refleksji, kreacji i połączeń na podstawie murali, kostiumów i scenografii karnawału, równocześnie uznając kulturowe i historyczne ramy, które podtrzymują te struktury.

Bibliografia

 1. Anthony K.I. 2017. “Ikeji Festival of Arondizuogu: Retelling the Stories and Rekindling the Values of an Ancestral Homeland,” International Journal of Religion & Human Relations, vol. 9(1), pp. 156–179.
 2. Araya K. 2014. “Anancy Stories beyond the Moralistic Approach of the Western Philosophy of Being,” Boletín de Literartura Oral, vol. 4, pp. 43–52.
 3. Bakhtin M.M. 1981. Dialogic Imagination: Four Essays, ed. M. Holquist, transl. C. Emerson, M. Holquist, University of Texas Press.
 4. Benítez-Rojo A. 1996. The Repeating Island: The Caribbean and the Postmodern Perspective, Duke University Press.
 5. Bhabha H. 1984. “Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse,” Discipleship: A Special Issue on Psychoanalysis, vol. 28(Spring), pp. 125–133.
 6. Cowley J. 1996. Carnival, Canboulay and Calypso: Traditions in the Making, Cambridge University Press.
 7. da Rosa C.E., Felipe J. 2021. “Gender Performativity Seen through the Eyes of Children: A Drag Queen Mediates Literary Encounters,” Revista Brasileira de Estudos da Presença, vol. 11(1), pp. 1–22.
 8. Fanon F. 2004. “On National Culture,” [in:] F. Fanon, The Wretched of the Earth, Grove Press, pp. 145–180.
 9. Henry F., Henry J. 2020. “Stories of Resistance and Oppression: Baby Doll and Dame Lorraine,” [in:] Carnival Is Woman: Feminism and Performance in Caribbean Mas, University Press of Mississippi, pp. 43–56.
 10. Hippolyte K. 2019. Wordplanting, Peepal Tree Press.
 11. Kershner R.B. 2010. “Dialogism and Heteroglossia,” [in:] The Encyclopedia of Literary and Cultural Theory, vol. 1, https://doi.org/10.1002/9781444337839.wbelctv1d004.
 12. Kuei-chen C. 2022. “Between Warp and Woof: The Invention of Ethnic Costume of Ulay Atayal,” Min Su Qu Yi, vol. 217, pp. 27–65.
 13. Liverpool H.U.L. 1990. Culture and Education: Carnival in Trinidad and Tobago. Implications for Education in Secondary Schools, Karia Press.
 14. Marshall E.Z. 2016. “Resistance through ‘Robber-Talk’: Storytelling Strategies and the Carnival Trickster,” Caribbean Quarterly, vol. 62(2), pp. 210–226.
 15. Martin C. 2004. “Trinidad Carnival Glossary,” [in:] Carnival Culture In Action: The Trinidad Experience, ed. M. Riggio, Routledge, pp. 283–294.
 16. Moten F. 2017. Black and Blur, Duke University Press.
 17. Piaget J. 1964. “Development and Learning,” Journal of Research in Science Teaching, vol. 2, pp. 176–186.
 18. Smith L.T. 1999. “Colonising Knowledges,” [in:] Decolonizing Methodologies Research and Indigenous Peoples, Zed Books, pp. 58–72.
 19. Tunali T. 2018. “The Art of Resistance: Carnival Aesthetics and the Gezi Street Protests.” ASAP/Journal, vol. 3(2), pp. 377–399, https://doi.org/10.1353/asa.2018.0031.
 20. Walcott D. 2000. Tiepolo’s Hound. Faber and Faber.
 21. Wertsch J.V. 1997. Vygotsky and the Social Formation of Mind, Cambridge University Press.

Downloads

Download data is not yet available.