Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(15) (2018): „Chłop polski” z perspektywy stulecia

The Transatlantic Migration of Ideas: Florian Znaniecki in America in the Years 1914–1919

DOI
https://doi.org/10.14394/srz.15.4
Przesłane
27 kwietnia 2020
Opublikowane
01-11-2018

Abstrakt

This text critiques a classic sociological text, The Polish Peasant in Europe and America. The value of the work, which consists in the successful combination of elements from several intellectual traditions, is presented in connection with the biographical and historical background of one of the authors, Florian Znaniecki. In conclusion, the author makes a number of remarks concerning the special situation of migrants in global intellectual networks.

Bibliografia

 1. Abbott A., Egloff R. 2008. “The Polish Peasant in Oberlin and Chicago: The Intellectual Trajectory of W.I. Thomas,” American Sociology, vol. 39, pp. 217–258, https://doi.org/10.1007/s12108-008-9045-y.
 2. Burke P. 2020. “The Role of Exiles in the History of Knowledge: Two Cases,” [in:] How to Write the Global History of Knowledge-Making, eds. J. Feichtinger, A. Bhatti, C. Hülmbauer, Springer, pp. 29–44.
 3. Carreira da Silva F., Brito Vieira M. 2011. “Books and Canon Building in Sociology: The Case of Mind, Self and Society,” Journal of Classical Sociology, vol. 11, pp. 356–377, https://doi.org/10.1177/1468795X11415148.
 4. Ciżewska E. 2013. “Filozofia kultury w stanie wrzenia,” [in:] F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej, ed. E. Ciżewska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 7–56 [1st ed. 1921].
 5. Collins R. 1998. The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change, Harvard University Press.
 6. Collins R. 2011. Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, transl. K. Suwada, Nomos.
 7. Dominiak Ł.M. 2017. “O źródłach kreatywności Floriana Znanieckiego,” Filo-Sofija, vol. 36, pp. 179–185.
 8. Dulczewski Z. 1982. Florian Znaniecki redaktor “Wychodźcy polskiego”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 9. Gallino L. 1974. “Refleksje nad dziełem o polskim chłopie w Ameryce,” Kultura i Społeczeństwo, vol. 3, pp. 59–75.
 10. Grabski W. 1904. Historya Towarz ystwa Rolniczego: 1858–1861 r., vol. 1: Historya rozwoju rolnictwa i sprawy włościańskiej w pierwszej połowie XIX wieku, Gebethner i Wolff.
 11. Kaczmarczyk M. 2018. “When Philosophy Met Social Psychology: An Interpretation of The Polish Peasant in Europe and America,” European Journal of Sociology, vol. 59(2), pp. 5–44, https://doi.org/10.1017/S0003975618000127.
 12. Lybeck E. 2019. “Ajurisdiction,” Theory and Society, vol. 48, pp. 167–191.
 13. Mucha J. 2019. “The Polish Peasant in Europe and America and the Missing Ethnic Leaders,” Przegląd Socjologiczny, vol. 68(4), pp. 9–27, https://doi.org/10.26485/PS/2019/68.4/1.
 14. Niżnik J. 1988. “Systemy wiedzy a problem ładu: niektóre uwikłania teoretyczne socjologii wiedzy Floriana Znanieckiego,” Kultura i Społeczeństwo, vol. 3, pp. 61–69.
 15. Ossowski S. 1983. O osobliwościach nauk społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 16. Topalov Ch. 2004. “Les usages stratégiques de l’histoire des disciplines. Le cas de l’école de Chicago,” [in:] Pour une histoire des sciences sociales. Hommage a Pierre Bourdieu, eds. J. Heilbron, R. Lenoir, G. Sapiro, Fayard, pp. 127–158.
 17. Smith D. 1991. “The Contribution of W.I. Thomas to the Chicago School,” [in:] Szkoła Chicagowska w socjologii, eds. K. Wódz, K. Czekaj, Uniwersytet Śląski – Polskie Towarzystwo Socjologiczne, pp. 19–36.
 18. Szacki J. 1986. Znaniecki, Wiedza Powszechna.
 19. Szczepański J. 1963. Elementarne pojęcia socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 20. Szczepański J. 1976. “Dzieło W. I. Thomasa i F. Znanieckiego w rozwoju socjologii,” [in:] W.I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, pp. 30–38.
 21. Wiley N. 2007. “Znaniecki’s Key Insight: The Merger of Pragmatism and Neo-Kantianism,” Polish Sociological Review, vol. 158(2), pp. 133–143.
 22. Znaniecki F. 1978 [1920]. “Intelektualna Ameryka – napisał Europejczyk,” Kultura i Społeczeństwo, vol. 4, pp. 33–46.
 23. Znaniecki F. 1982 [1912]. “Kanada jako teren immigracyjny,” [in:] Florian Znaniecki redaktor “Wychodźcy polskiego”, ed. Z. Dulczewski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, pp. 144–149.
 24. Znaniecki F. 1984 [1945]. “Życiorys własny Floriana Znanieckiego,” [in:] Z. Dulczewski, Florian Znaniecki: życie i dzieło, Wydawnictwo Poznańskie, pp. 391–394.
 25. Znaniecki F. 2008 [1934]. Metoda socjologii, transl. E. Hałas, Wydawnictwo PWN.
 26. Znaniecki F., Thomas W.I. 1976 [1918–1920]. Chłop polski w Europie i Ameryce, 5 vols, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.