Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(1) (2011): Demony w nauce

Demony u Przybyszewskiego, czyli o szatanie wczesnej nowoczesności

 • Gabriela Matuszek
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.1.8
Przesłane
9 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2011

Abstrakt

Artykuł „Demony Przybyszewskiego, czyli o szatanie wczesnej nowoczesności” na przykładzie twórczości polsko-niemieckiego artysty, czułego barometru ówczesnych przemian cywilizacyjnych, pokazuje patologie i ideologie, w jakie wciela się szatan nowoczesności. Blasfemie i demonomanie wyrażają wewnętrzną psychomachię epoki, rozgrywającą się między sakralnością, będącą w stanie utraty, i nihilistycznymi prądami, podmywającymi jej fundamenty. Satanistyczno-gnostyckie fantazmaty oraz figurę szatana można traktować jako obronę przed nihilizmem i anarchizmem oraz metafizyczną pustką „świata bez Boga”. Autorka artykułu szatana nowoczesności dostrzega również w Ja, opanowanym przez demoniczne moce nieświadomości oraz demony pychy, lęku i obłędu, a także szaleństwa ciała i duszy (demony płci i sztuki). Twórczość Przybyszewskiego jawi się jako interesujący dokument katastroficznego „zbiorowego obłędu”, suponujący, że ludzkość skażona jest ontyczną i antropologiczną „patologią”, a życie jest szaleństwem.

Bibliografia

 1. Baudrillard, J. 2009. Przejrzystość zła. Esej o zjawiskach skrajnych. Przeł. Królak, S. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 2. Bielik-Robson, A. 2000. Horror! Horror! Lęk jako tabu nowoczesności. W: Taż. Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków: Universitas.
 3. Foucault, M. 1999. Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura. Wyb. i oprac. Komendant, T. posł. Markowski, M.P. przeł. Banasiak, B. Komendant, T., Kwietniewska, M., Lewińska, A., Markowski, M.P., Pieniążek, P. Warszawa: Aletheia.
 4. Gutowski, W. 2001. Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 5. Gutowski, W. 2008. Rodzina jako egzystencjalna pułapka. O „Dzieciach nędzy” Stanisława Przybyszewskiego. W: Tenże. Konstelacja Przybyszewskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 106–129.
 6. Lowen, A. 1995. Narcyzm zaprzeczenie prawdziwemu Ja. Przeł. Wojtyszko, P. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.
 7. Matuszek, G. 1993. Nędza świata bez Boga. O „Dzieciach szatana” Stanisława Przybyszewskiego. W: Przybyszewski, S. Dzieci szatana. Kraków: Oficyna Literacka, s. 169–195.
 8. Matuszek, G. 1996. „Der geniale Pole?” Niemcy o Stanisławie Przybyszewskim (1892–1992). Kraków: Universitas.
 9. Matuszek, G. 1997. Między pustką transcendencji a szaleństwem zmysłów. O wczesnej eseistyce Stanisława Przybyszewskiego. W: Przybyszewski, S. Synagoga szatana i inne eseje. Matuszek G. (red.). Kraków: Oficyna Literacka, s. 5–40.
 10. Matuszek, G. 2008. Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii. Kraków: Universitas.
 11. Przybyszewski, S. 1897. Co to jest anarchizm? „Gazeta Robotnicza” 27.
 12. Przybyszewski, S. 1993. Dzieci szatana. Matuszek, G. (red.). Kraków: Oficyna Literacka.
 13. Przybyszewski, S. 1997a. Z psychologii jednostki twórczej. II. Ola Hansson. Przeł. Matuszek, G. W: Przybyszewski, S. Synagoga szatana i inne eseje. Matuszek G. (red.). Kraków: Oficyna Literacka, s. 66–89.
 14. Przybyszewski, S. 1997b. Synagoga szatana. Powstanie, rozwój i dzisiejsze znaczenie. Przeł. Matuszek, G. W: Przybyszewski S. Synagoga szatana i inne eseje. Matuszek, G. (red.). Kraków: Oficyna Literacka, s. 158–225.
 15. Przybyszewski, S. 2003a. Il regno doloroso. Kraków: Zielona Sowa.
 16. Przybyszewski, S. 2003b. Requiem aeternam. W: Tenże. Poematy prozą. Matuszek, G. (red.). Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 43–95.
 17. Ricoeur, P. 1986. Symbolika zła. Przeł. Cichowicz, S. i Ochab, M. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 18. Sheppard, R. 1998. Problematyka modernizmu europejskiego. Przeł. Wawrzyszko, P. W: Nycz, R. (red.). Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Kraków: Universitas, s. 71–140.

Downloads

Download data is not yet available.