Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(16) (2019): Intelektualiści totalni

Nowoczesność i zbawienie: Michał Rogalski, „Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki”

DOI
https://doi.org/10.14394/srz.16.16
Przesłane
20 lipca 2020
Opublikowane
01-04-2019

Bibliografia

  1. Bielik-Robson A. 2007. Syndrom romantyczny albo przeczucie nowoczesności czerpane z lektury angielskich romantyków, [w:] S. Brzozowski, Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 297–315.
  2. Brzozowski S. 1970. Listy, t. I: 1900–1908, red. M. Sroka, Wydawnictwo Literackie.
  3. Brzozowski S. 1990. Alfred Loisy i zagadnienia modernizmu katolickiego, [w:] tegoż, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Wydawnictwo Literackie.
  4. Gadamer H.-G. 2013. Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Ireneusz z Lyonu. 1997. Wykład nauki apostolskiej, tłum. W. Myszor, Wydawnictwo WAM.
  6. Karłowicz D. 2005. Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii, Fronda, Ośrodek Myśli Politycznej.
  7. Merta T. 2011. Wracając do Zdziechowskiego, [w:] tegoż, Nieodzowność konserwatyzmu. Pisma wybrane, red. T. Stefanek, Teologia Polityczna–Muzeum Historii Polski, s. 257–264.
  8. Mikołejko Z. 1987. Katolicka filozofia kultury w Polsce w epoce modernizmu (1895–1918), Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  9. Rogalski M. 2018. Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki, Universitas.
  10. Zdziechowski M. 1993 [1914]. Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, t. II, IFiS PAN.

Downloads

Download data is not yet available.