Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(1) (2011): Demony w nauce

Grzech i kara złych duchów w kontekście ich niematerialnej natury. Ujęcie św. Tomasza z Akwinu

 • Tomasz Stępień
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.1.7
Przesłane
9 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2011

Abstrakt

Kary, które upadłe anioły ponoszą za odwrócenie się od Boga były zawsze tematem bardzo interesującym teologów. Jednak nie do końca zgadzali się oni odnośnie tego, na czym dokładnie owe kary miałyby polegać. Pośród autorów zajmujących się tym zagadnieniem szczególne miejsce należy się św. Tomaszowi z Akwinu. Jego rozważania dotyczące aniołów, ich natury i działań, były poważane do tego stopnia, że przyznano mu tytuł Doktora Anielskiego. W jego tekstach szczególnie jasno można zobaczyć w jak wielkim stopniu spekulacje na temat kary złych duchów zależą od tego, jak wcześniej została zidentyfikowana ich natura. Akwinata bardzo mocno podkreśla, że natura aniołów jest całkowicie niematerialna. Nie posiadają oni ani ciał, ani nawet nie możemy twierdzić, że w ich istocie jest jakaś postać materii. Św. Tomasz zauważa, że niematerialność natury sprawia, iż aniołowie posiadają bardzo wielką władzę nad rzeczywistością fizyczną, ale jednocześnie broni tezy, że choć nie są ograniczani przez materię, to jednak muszą przebywać w jakimś miejscu. Zgodnie z tymi poglądami grzech, który popełniły złe duchy także musi mieć czysto duchową naturę i z tej racji zostaje on zidentyfikowany jako grzech pychy i zazdrości. Rozważając skutki grzechu św. Tomasz twierdzi, że tylko w ograniczonym stopniu mógł on zniszczyć ich naturę, właśnie z racji jej niematerialności. Mimo to karą za odejście od Boga jest pewien rodzaj bólu, który, choć nie ma zmysłowej natury, jednak jest rzeczywisty i dotkliwy. Innym aspektem ich kary jest odebranie złym duchom możliwości swobodnego poruszania się, które jest nadnaturalnym ograniczeniem ich woli przez moc Boga.

Bibliografia

 1. św. Augustyn z Hippony. 1989. De Genesi ad litteram. (Opere di Sant’Agostino. t. IX/1: La Genesi alla lettera). Roma: Citta’Nuova Editrice.
 2. Dillon, J. M. 1992. Solomon Ibn Gabirol’s Doctrine of Intelligible Matter. W: Goodman, L.E. (red.). Neoplatonism and Jewish Thought. Albany: State University of New York Press, s. 43–59.
 3. Misiarczyk, L. 2007. Osiem „logismoi” w pismach Ewagriusza z Pontu. Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.
 4. Rogues, R. 1954. Denys l’Aréopagite. W: Dictionnaire de Spiritualité, t. XVIII –XIX. Paris: Beauchesne, s. 245–264.
 5. Stępień, T. 2009. Nowe ujęcie natury aniołów w metafiz ycznej angelologii św. Tomasza z Akwinu. „Studia Theologica Varsaviensia” 2: 167–182.
 6. Stępień, T. 2010. Pseudo-Dioniz y Areopagita chrześcijanin i platonik. Polemiczne aspekty pism Corpus Dionysiacum w kontekście mowy św. Pawła na Areopagu (Dz 17, 22–31). Warszawa: Fronda.
 7. św. Tomasz z Akwinu. 1888–1889. Pars prima Summae theologiae. Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, t. 4–5. Roma: Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide.
 8. św. Tomasz z Akwinu. 1891–1892. Prima secundae Summae theologiae. Opera omnia (...), t. 6–7. Roma: Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide.
 9. św. Tomasz z Akwinu. 1966–1998. Summa teologiczna, t. 1–35. Przekład zbiorowy Bełch, S. (red.). Londyn: Veritas.
 10. św. Tomasz z Akwinu. 1975–1970–1972–1976. Quaestiones disputatae de veritate. Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 22. Roma: Editori di San Tommaso.
 11. św. Tomasz z Akwinu. 1998. Kwestie dyskutowane o prawdzie. Tłum. Aduszkiewicz, A., Kuczyński, L. i Ruszczyński, J. Kęty: Antyk.
 12. św. Tomasz z Akwinu. 2000. Quaestio disputata de spiritualibus creaturis. Opera omnia (…), t. 24/2. Cos, J. (red.). Roma–Paris: Éditions Du Cerf.
 13. św. Tomasz z Akwinu. 2008. Dysputy problemowe o zmysłowości. O uczuciach. Tłum. Białek, A. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.