Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(2) (2012): Jak odnieść sukces w nauce?

O filozoficznych źródłach racjonalności komunikacyjnej – czyli w stronę hermeneutycznej interpretacji teorii Habermasa: Tomasz Maślanka. „Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jürgena Habermasa”

  • Rafał Wonicki
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.2.13
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2012

Downloads

Download data is not yet available.