Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(21) (2021): Socjologia historyczna

Ludowa historia Polski. Między krytyką elit a upodmiotowieniem ludu

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.21.12
Przesłane
8 stycznia 2022
Opublikowane
01-11-2021

Bibliografia

  1. Leszczyński A. 2020. Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania, Wydawnictwo WAB.
  2. Rauszer M. 2020. Bękarty pańszczyzny. Historia buntów chłopskich, Wydawnictwo RM.
  3. Rauszer M. 2021. Siła podporządkowanych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  4. Traverso E. 2020. Lewicowa melancholia. Marksizm, historia i pamięć, tłum. W. Gilewski, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
  5. Zinn H. 2005. A People’s History of the United States: 1492 to Present, Harper Perennial Publishing.
  6. Zinn H. 2016. Ludowa historia Stanów Zjednoczonych: od roku 1492 do dziś, tłum. A. Wojtasik, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Downloads

Download data is not yet available.