Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(3) (2012): Antyczne źródła nauk społecznych

Zdrowie narodów i pamięć jako choroba: Karolina Wigura. „Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki”

 • Małgorzata Pakier
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.3.21
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2012

Bibliografia

 1. Ankersmit, Frank. 2004. Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Przeł. E. Domańska i in. Kraków: Universitas.
 2. Barkan, Elazar. 2000. The Guilt of Nations. Restitution and Negotiating Historical Injustices. New York: Norton.
 3. Browning, Christopher. 2000. Zwykli ludzie: 101. Policyjny Batalion Rezerwy i „ostateczne rozwiązanie” w Polsce. Przeł. P. Budkiewicz. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
 4. Diner, Hasia. 2010. We Remember with Reverence and Love: American Jews and the Myth of Silence after the Holocaust, 1945–1962. New York: New York University Press.
 5. Gerlach, Christian. 1999. Kalkulierte Morde. Die deutsche wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weissrussland 1941 bis 1944. Hamburg: Hamburger Edition.
 6. Giesen, Bernhard. 2004. Triumph and Trauma, Boulder: Paradigm Publishers.
 7. Herbert, Ulrich (red.). 1998. Nationalsozialistische Vernichtungspolitik 1939-–1945. Neue Forschungen und Kontroversen, Frankfurt/M: Fischer.
 8. Judt, Tony. 2008. Po wojnie. Historia Europy od roku 1945. Przeł. R. Bartold. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 9. Knigge, Volkhard i Norbert Frei. 2002. „Einleitung“. W: V. Knigge i N. Frei (red.).Verbrechen Erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord. München: Beck.
 10. Novick, Peter. 1999. The Holocaust in American Life. Boston: Houghton Mifflin.
 11. Olick, Jeffrey. 2007. The Politics of Regret. On Collective Memory and Historical Responsibility, New York: Routledge.
 12. Pohl, Dieter. 1997. Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941–1944. Organisation und Durchführung eines staatlichen Massenverbrechens, Munich: Oldenbourg.
 13. Schwan, Gesine. 1997. Politik und Schuld. Die zerstörerische Macht des Schweigens, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
 14. Schwan, Gesine; Pierre Nora i Robert Traba. 2007. „Czy Europa istnieje?”, „Gazeta Wyborcza” nr 187 11.08.2007: 2–22.
 15. Torpey, John. 2006. Making Whole What Has Been Smashed: On Reparations Politics. Cambridge: Harvard University Press.
 16. Wigura, Karolina. 2011. Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki, Gdańsk–Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.