Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(20) (2021): Drapieżne tożsamości

O naszość naszą i waszą: Magdalena Środa, „Obcy, inny, wykluczony”

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.20.11
Przesłane
2 listopada 2021
Opublikowane
01-04-2021

Bibliografia

  1. Appadurai A. 2006. Fear of Small Numbers. An Essay on the Geography of Anger, Duke University Press.
  2. Bucholc M. 2010. Dehumanizujący wymiar obcości i jej etyczna niezbędność. Na marginesie „Obcego” Georga Simmla, „Etyka”, nr 43, s. 64–76.
  3. Donaldson S., Kymlicka W. 2011. Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights, Oxford University Press.
  4. Gospodarczyk M., Kożuchowski Ł. 2021. Nowa ludowa historia: charakterystyka i społeczno-polityczne korzenie współczesnych narracji o historii chłopów polskich, „Studia Socjologiczne” 241, nr 2, s. 177–198.
  5. Joas H. 2010. Powstawanie wartości, Oficyna Naukowa.
  6. Kaczmarczyk M. 2012. Socjologiczne zmagania z Platonem, „Stan Rzeczy” 2 (3), s. 48–74.
  7. Pinker S. 2011. Better Angels of Our Nature: The Decline of Violence in History and Its Causes, Penguin UK.
  8. Spivak G.Ch. 2011. Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, tłum. E. Majewska, „Krytyka Polityczna”, nr 24/25, s. 196–239.
  9. Znaniecki F. 2001. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Downloads

Download data is not yet available.