Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(3) (2012): Antyczne źródła nauk społecznych

Jean-Pascal Daloz. „The Sociology of Elite Distinction”

 • Helena Chmielewska-Szlajfer
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.3.17
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2012

Bibliografia

 1. Adorno, Theodori, Max Horkheimer. 1994. Dialektyka oświecenia. Warszawa: IFiS PAN.
 2. Appiah, Anthony. 2006. Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. Nowy Jork: W.W. Norton.
 3. Barthes, Roland. 2008. Mitologie. Warszawa: Aletheia.
 4. Baudrillard, Jean. 2006. Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury. Przeł. S. Królak. Warszawa: Sic!.
 5. Bauman, Zygmunt. Płynna nowoczesność. Przeł. T. Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 6. Berger, Peter L. i Thomas Luckmann.1983. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Przeł. J. Niżnik. Warszawa: PIW.
 7. Boorstin, Daniel J. 1992. The Image: A Guide to Pseudo-events in America. Nowy Jork: Vintage Books.
 8. Bourdieu, Pierre. 2006. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Przeł. P. Biłos. Warszawa: Scholar.
 9. Certeau, Michel de. 1988. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.
 10. Daloz, Jean-Pascal. 2010. The Sociology of Elite Distinction. From Theoretical to Comparative Perspectives. Nowy Jork: Palgrave Macmillan.
 11. Elias, Norbert. 1980. Przemiany obyczajów w socjologii Zachodu. Przeł. T. Zabłudowski. Warszawa: PIW.
 12. Festinger, Leon. 1989. Extending Psychological Frontiers: Selected Works of Leon Festinger. Nowy Jork: Russel Sage Foundation.
 13. Fiske, John. 1991. Understanding Popular Culture. New York: Routledge.
 14. Goffman, Erving. 1981. Człowiek w teatrze życia codziennego. Przeł. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak. Warszawa: PIW.
 15. Lukács, György. 1988. Historia i świadomość klasowa: studia o marksistowskiej dialektyce. Przeł. Marek J. Siemek. Warszawa: PWN.
 16. Marcuse, Herbert. 1991. Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego. Przeł. S. Konopacki. Warszawa: PWN.
 17. Parsons, Talcott. 1972. Szkice z teorii socjologicznej. Przeł. A. Bentkowska. Warszawa: PWN.
 18. Simmel, Georg. 1975. Socjologia. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa: PWN.
 19. Sombart, Werner. 1967. Luxury and Capitalism. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 20. Tarde, Gabriel de. 1962. The Laws of Imitation. Gloucester: P. Smith.
 21. Thomas, William I. 1928. Child in America. Behavior Problems and Programs. Nowy Jork: Alfred A. Knopf.
 22. Veblen, Thorstein. 1998. Teoria klasy próżniaczej. Warszawa: Muza.
 23. Weber, Max. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Przeł. D. Lachowska. Warszawa: PWN.

Downloads

Download data is not yet available.