Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(12) (2017): Zwrot relacyjny w socjologii

The Quest for The “New Welfare State”: Pierpaolo Donati, Luca Martignani (eds.), “Towards a New Local Welfare: Best Practices and Networks of Social Inclusion”

  • Sławomir Mandes
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.12.21
Przesłane
22 maja 2020
Opublikowane
01-04-2017

Bibliografia

  1. Donati P. 2002/2003. Welche soziale Inklusion? “Lib/lab’sches Neo-Panopticon” und sozietale Staatsbürgerschaft: zwei verschiedene sozialpolitische Strategien, “Soziologisches Jahrbuch”, vol. 16, pp. 392–426.
  2. Donati P. 2004. Nuevas políticas sociales y Estado social relacional, “Revista Española de Investigaciones Sociológicas”, vol. 108(1), pp. 9–47.
  3. Donati P. 2015. Prospects: Are We Witnessing the Emergence of a New ‘Relational Welfare State’?, [in:] Towards a New Local Welfare: Best Practices and Networks of Social Inclusion, eds. P. Donati, L. Martignani, Bononia University Press, pp. 207–255.
  4. Donati P., Martignani L., eds. 2015. Towards a New Local Welfare: Best Practices and Networks of Social Inclusion, Bononia Univeristy Press.
  5. Judt T. 2011. Ill Fares the Land, Penguin Books.
  6. Pierson Ch. 1998. Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare, 2nd ed., The Pennsylvania State University Press.

Downloads

Download data is not yet available.