Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Wstęp

Nr 1(22) (2022): Powrót metafizyki

Wieczny powrót metafizyki

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.22.1
Przesłane
2 grudnia 2022
Opublikowane
31-12-2022

Bibliografia

 1. Anczaruk J. 2022. Coming out jako rytuał przejścia – nowa metafizyka kształtowania tożsamości, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 245–267.
 2. Beck U., Giddens A., Lash S. 2009. Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Carroll J. 2018. What is Metaphysical Sociology?, [w:] Metaphysical Sociology: On the Work of John Carroll, red. S. James, Routledge, s. 13–24.
 4. Chymkowski R. 2022a. Czy w globalne ocieplenie należy wierzyć? Szkic o spóźnionym millenaryzmie, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 271–289.
 5. Chymkowski R. 2022b. Μή μου ἅπτου. Pandemia hafefobii, „Kultura Współczesna”, nr 4, s. 128–138.
 6. Derrida J. 2002. Marginesy filozofii, tłum. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Wydawnictwo KR.
 7. Esposito R. 2022. Dyspozytyw osoby, tłum. M. Król, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 23–81.
 8. Filipović A. 2022. After Me/Ontopolitics: Post-Socialist Necroecologies in a Non-Philosophical Key, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 317–333.
 9. Gołaszewski F. 2022. Metafizyczna funkcja narracji – analiza zagadnienia na przykładzie Heglowskiej Fenomenologii ducha, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 391–414.
 10. Grondin J. 2021. Piękno metafizyki: esej o filarach hermeneutycznych, tłum. M. Marczuk, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 11. Harman G. 2016. Książę sieci. Bruno Latour i metafizyka, tłum. G. Czemiel, M. Rychter, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.
 12. Hartmann N. 1994. Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja, tłum. J. Garewicz, Wydawnictwo Comer.
 13. Jakubowicz-Prokop Z. 2022. Metafizyczny potencjał feminizmu – różnica płciowa i pytania o naturę świata, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 117–154.
 14. Jonas H. 2003. Idea Boga po Auschwitz, tłum. G. Sowiński, Znak.
 15. Kamiński B. 2022. Zwrot ontologiczny w naukach społecznych jako próba pomyślenia nowego porządku społeczno-politycznego ludzi i rzeczy, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 335–355.
 16. Kolozova K. 2015. Towards a Radical Metaphysics of Socialism. Marx and Laruelle, Punctum Books.
 17. Latecki J.K. 2022. Nowa aluzyjność i symulacja metafizyki – hipermodernistyczne doświadczenie na przykładach z kręgu Café Forgot, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 365–390.
 18. Latour B. 2022. Czy możecie nam oddać nasz materializm?, tłum. Ł. Jonak, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 357–362.
 19. Marks K. 1975. Tezy o Feuerbachu, tłum. S. Filmus, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. III, Książka i Wiedza, s. 5–8. https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1845/tezy_o_feuerbachu.htm; dostęp: 1.12.2022.
 20. Moore J.W., red. 2021. Antropocen czy kapitałocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu, tłum. K. Hoffmann, P. Szaj, W. Szwebs, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 21. Piette A. 2022. Singularity, Form, and Structure: When Metaphysics Helps in Describing a Volume of Being, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 155–169.
 22. Popławski B. 2022a. Plagi w Afryce. Analiza psychospołecznych i kulturowych reakcji Afrykanów na epidemie eboli i pandemię koronawirusa, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 291–316.
 23. Popławski B. 2022b. Wpływ pandemii COVID-19 na przemiany społeczno-kulturowe w Afryce Subsaharyjskiej, „Kultura Współczesna”, nr 4, s. 110–127.
 24. Sinanan Ch.D. 2022. Measuring Mas: A Metaphysical-Bakhtinian Perspective on the Trinidadian Carnivalesque, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 445–462.
 25. Sobota D.R. 2018. Esej z filozofii dziejów, Wydawnictwo IFiS PAN.
 26. Sobota D.R. 2022. Metafizyka dziś, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 83–115.
 27. Spivak G.Ch. 2010. Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, tłum. E. Majewska, „Krytyka Polityczna”, nr 24–25, s. 196–239.
 28. Stecko-Żukowska A. 2022. „Zrobiliśmy rewolucję trochę i zmieniliśmy obraz wróżki”. Współczesne wiedźmy i praktyki magiczne w mediach społecznościowych, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 415–443.
 29. Zimniak-Hałajko M. 2022. Obrona „życia”. Ekologia, prawa człowieka i „pro-life”, „Stan Rzeczy”, nr 1 (22), s. 171–196.

Downloads

Download data is not yet available.