Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(20) (2021): Drapieżne tożsamości

Lud, honor i władza: Jaśmina Korczak-Siedlecka, „Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI–XVII wieku”

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.20.12
Przesłane
1 grudnia 2021
Opublikowane
01-04-2021

Bibliografia

 1. Beauvois D. 2006. Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, tłum. K. Rutkowski, Wydawnictwo UMCS.
 2. Bourideu P. 2007. Poczucie honoru, [w:] tegoż, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, tłum. W. Kroker, Wyd. Marek Derewiecki.
 3. Buchowski M. 1993. Magia i rytuał, Wyd. Instytut Kultury w Warszawie.
 4. Bukraba-Rylska I. 2013. Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Engelking A. 2010. Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Oficyna Naukowa.
 6. Guzowski P. 2008. Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Avalon.
 7. Jenkins C. 1983. Why do Peasants Rebel? Structural and Historical Theories of Modern Peasant Rebellions, „American Journal of Sociology” 88, nr 2, s. 487–514.
 8. Kajfosz J. 2009. Magia w potocznej narracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 9. Korczak-Siedlecka J. 2001. Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI–XVII wieku, Wyd. FNP.
 10. Pobłocki K. 2021. Chamstwo, Wydawnictwo Czarne.
 11. Rauszer M. 2021. Siła podporządkowanych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Ślusarska M., red. 1998. Dwór-plebania-rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII–XVIII wieku, DiG.
 13. Wiślicz T. 2001. Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku, Neriton.
 14. Wyżga M. 2019. Homo Movemens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim XVI–XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Downloads

Download data is not yet available.