Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tłumaczenia

Nr 1(18) (2020): Herezja

Komentarz przekładowy do tekstu Jewgienija Nikołajewicza Trubieckiego „Błogosławiony Augustyn”

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.18.3
Przesłane
8 czerwca 2021
Opublikowane
01-04-2020

Bibliografia

  1. Harnack A. 1886–1890. Lehrbuch der Dogmengeschichte, t. I–III, Akademische Verlagsbuchhandlung von J.C.B. Mohr.
  2. Harnack A. 1909. Istota chrześcijaństwa. Szesnaście wykładów wobec słuchaczów wszystkich fakultetów 1899/1900 w Uniwersytecie Berlińskim, tłum. J. Zachariewicz, S. Orgelbranda Synowie.
  3. Trubieckoj J.N. 1891–1892. Fiłosofija christianskoj tieokratii w V wiekie, „Woprosy fiłosofii i psichologii”, nr 9/1891, s. 25–68; nr 10/1891, s. 109–150; nr 13/1892, s. 87–108; nr 14/1892, s. 1–36.
  4. Trubieckoj J.N. 1913. Mirosoziercanije Wł. S. Sołowjowa, brak wyd.
  5. Trubieckoj J.N. 1998. Kolorowa kontemplacja, tłum. H. Paprocki, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.