Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tłumaczenia

Nr 1(18) (2020): Herezja

Komentarz przekładowy do tekstu Jewgienija Nikołajewicza Trubieckiego „Błogosławiony Augustyn”

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.18.3
Opublikowane
1. 04. 2020

Bibliografia

  1. Harnack A. 1886–1890. Lehrbuch der Dogmengeschichte, t. I–III, Akademische Verlagsbuchhandlung von J.C.B. Mohr.
  2. Harnack A. 1909. Istota chrześcijaństwa. Szesnaście wykładów wobec słuchaczów wszystkich fakultetów 1899/1900 w Uniwersytecie Berlińskim, tłum. J. Zachariewicz, S. Orgelbranda Synowie.
  3. Trubieckoj J.N. 1891–1892. Fiłosofija christianskoj tieokratii w V wiekie, „Woprosy fiłosofii i psichologii”, nr 9/1891, s. 25–68; nr 10/1891, s. 109–150; nr 13/1892, s. 87–108; nr 14/1892, s. 1–36.
  4. Trubieckoj J.N. 1913. Mirosoziercanije Wł. S. Sołowjowa, brak wyd.
  5. Trubieckoj J.N. 1998. Kolorowa kontemplacja, tłum. H. Paprocki, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne