Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(16) (2019): Intelektualiści totalni

Wołanie o redaktora: Hanna Buczyńska-Garewicz, Jan Garewicz, „Listy. Warszawa. Paryż. Boston”; Leszek Kołakowski, Andrzej Walicki, „Listy 1957–2007”; „Korespondencja Jana Patočki z Ireną Krońską i Krzysztofem Michalskim (wraz z listami Tadeusza Krońskiego)”

DOI
https://doi.org/10.14394/srz.16.14
Opublikowane
1. 04. 2019

Bibliografia

  1. Buczyńska-Garewicz H., Garewicz J. 2015. Listy. Warszawa, Paryż, Boston, t. I–II, IFiS PAN.
  2. Kobiela F. 2011. „Tygrys” contra „Mefisto”. O ataku Krońskiego na Ingardena po 60. latach, „Kwartalnik Filozoficzny”, nr 4/2011, s. 88–91.
  3. Kołakowski L., Walicki A. 2018. Listy 1957–2007, IFiS PAN.
  4. Korespondencja Jana Patočki z Ireną Krońską i Krz ysztofem Michalskim (wraz z listami Tadeusza Krońskiego). 2018, tłum. D.R. Sobota, W. Starzyński, IFiS PAN.
  5. Macura V. 1995. Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ, H&H.
  6. Patočka J. 1969. Dilema v našem národním programu – Jungmann a Bolzano, [w:] tegoż, O smysl dneška. Devět kapitol o problémech světových i českých, Mladá fronta, s. 87–104.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne