Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(9) (2015): Odwaga cywilna

Dlaczego klaszczemy szlachcie? Andrzej Leder, „Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej”; Piotr Brożek, „Niepamięć”

 • Ryszard Jamka
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.9.21
Przesłane
24 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2015

Bibliografia

 1. Bojko J. 2002. Dwie dusze, [w:] tegoż, Gorące słowa. Wybór pism, wybór, wstęp i oprac. F. Ziejka, Universitas.
 2. Bończa-Tomaszewski N. 2005. Polskojęzyczni chłopi? Podstawowe problemy nowoczesnej historii chłopów polskich, „Kwartalnik Historyczny”, R. CXII, nr 2, s. 91–111.
 3. Bukraba-Rylska I. 2008. Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. z 1945 nr 53 poz. 300).
 5. Dekret z dnia 11 stycznia 1919 r. w sprawie utworzenia Urzędu walki z lichwą i spekulacją przy Ministerstwie Aprowizacji (Dz. U. z 18 stycznia 1919 nr 7 poz. 109).
 6. Fiedorczyk P. 2002. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945–1954. Studium historycznoprawne, Temida 2.
 7. Jarosz D., Wolsza T., red. 1995. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945–1954. Wybór dokumentów, Instytut Pamięci Narodowej. Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu.
 8. Kieniewicz S. 1951. Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 9. Kizwalter T. 2014. W stronę równości, Universitas.
 10. Kochanowski J. 2010. Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944– 1989, Wydawnictwo Neriton.
 11. Leder A. 2014. Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 12. Łuczewski M. 2012. Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 13. Majmurek J. 2015. Czy ładnie mi w sukmanie?, „Dziennik Opinii. Krytyka Polityczna”, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20150314/majmurek-czy-ladnie-mi-w-sukmanie; dostęp 31.03.2015.
 14. Sowa J. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas.
 15. Wittels M. 2003. Album z Podkową. Zielone Wzgórze, „Podkowiański Magazyn Kulturalny”, nr 41–42, http://www.podkowianskimagazyn.pl/nr41/album41.htm; dostęp: 31.03.2015.
 16. Bartecka M., Leder A., Lubomirski M., Sutowski M. 2015. (Nie)pamięć pańszczyzny. Bartecka/Leder/Lubomirski/Sutowski, „Dziennik Opinii”, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20150314/niepamiec-panszczyzny-bartecka-leder-lubomirski-sutowski; dostęp: 30.03.2015.
 17. Zaremba M. 2012. Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Wydawnictwo Znak.
 18. Zawistowicz-Adamska K. 1958. Społeczność wiejska. Wspomnienia i materiały z badań terenowych. Zaborów 1937–38, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Downloads

Download data is not yet available.