Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(23) (2022): Kultura designu

Languages of the Peripheries: Tomasz Zarycki, „The Polish Elite and Language Sciences: A Perspective of Global Historical Sociology”

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.23.21
Przesłane
27 grudnia 2022
Opublikowane
09-10-2023

Bibliografia

 1. Bourdieu P. 1977. Outline of a Theory of Practice, Cambridge University Press.
 2. Chakrabarty D. 2000. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton University Press.
 3. Duszak A. 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międz ykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Said E.W. 1983. “Traveling Theory,” [in:] E.W. Said, The World, the Text, and the Critic, Harvard University Press, pp. 226–247.
 5. Steinmetz G. 2008. “The Colonial State as a Social Field: Ethnographic Capital and Native Policy in the German Overseas Empire before 1914,” American Sociological Review, vol. 73(4), pp. 589–612.
 6. Stonequist E.V. 1961. The Marginal Man: A Study in Personality and Culture Conflict, Russell & Russell.
 7. Thompson E. 2000. Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism, Greenwood.
 8. Zarycki T. 2014. Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe, Routledge.
 9. Zarycki T. 2021. “Polska historiografia po roku 1989. Spojrzenie socjologa nauki,” Kwartalnik Historyczny, vol. 128(1), pp. 491–502, https://doi.org/10.12775/KH.2021.128.1.02.
 10. Zarycki T. 2022. The Polish Elite and Language Sciences: A Perspective of Global Historical Sociolog y, Palgrave Macmillan.
 11. Zarycki T., Smoczyński R., Warczok T. 2022. “Cultural Citizenship without State: Historical Roots of the Modern Polish Citizenship Model,” Theory and Society, vol. 51, pp. 269–301, https://doi.org/10.1007/s11186-021-09465-x.
 12. Zarycki T., Warczok T. 2014. “Hegemonia inteligencka. Kapitał kulturowy we współczesnym polskim polu władzy – perspektywa ‘długiego trwania,’” Kultura i Społeczeństwo, vol. 4, pp. 27–49.
 13. Zarycki T., Warczok T. 2016. Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych, Scholar.

Downloads

Download data is not yet available.