Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(18) (2020): Herezja

Ruiny dialektyki. W odpowiedzi Adamowi Lipszycowi

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.18.16
Przesłane
8 czerwca 2021
Opublikowane
01-04-2020

Bibliografia

 1. Adorno Th.W. 2003. Die Aktualität der Philosophie, [w:] tegoż, Philosophische Frühschriften, Suhrkamp, s. 325–344.
 2. Benjamin W. 1997. Ulica jednokierunkowa, tłum. A. Kopacki, Sic.
 3. Benjamin W. 2001. Berlińskie dzieciństwo około roku tysiąc dziewięćsetnego, tłum. A. Kopacki, „Literatura na Świecie”, nr 8/9, s. 64–131.
 4. Benjamin W. 2012a. Kafka. Z okazji dziesiątej rocznicy jego śmierci, [w:] tegoż, Konstelacje: wybór tekstów, tłum. A. Lipszyc, A. Wołkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 225–258.
 5. Benjamin W. 2012b. O pojęciu historii, [w:] tegoż, Konstelacje: wybór tekstów, tłum. A. Lipszyc, A. Wołkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 311–323.
 6. Benjamin W. 2015. Pasaże, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Literackie.
 7. Benjamin W. 2019. Berliner Chronik / Berliner Kindheit um neunzehnhundert, red. B. Lindner, N. Werner, Suhrkamp.
 8. Camille M. 2009. The Gargoyles of Notre-Dame. Medievalism and the Monsters of Modernity, University of Chicago Press.
 9. Foucault M. 1998. Podmiot i władza, tłum. J. Zychowicz, „Lewą Nogą”, nr 9, s. 174–192.
 10. Freuchen P. 1961. Book of the Eskimos, World Pub. Co.
 11. Gordillo G.R. 2014. Rubble. The Afterlife of Destruction, Duke University Press Books.
 12. Graeber D. 2018. Dług: pierwsze pięć tysięcy lat, tłum. B. Kuźniarz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 13. Koselleck R. 2001a. Historyczne kryteria nowożytnego pojęcia rewolucji, [w:] tegoż, Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie, s. 105–127.
 14. Koselleck R. 2001b. „Nowożytność”. O semantyce nowoczesnych pojęć ruchu, [w:] tegoż, Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie, s. 303–356.
 15. Lenin W. 1987. Państwo a rewolucja, Książka i Wiedza.
 16. Lipszyc A. 2012. Sprawiedliwość na końcu języka: czytanie Waltera Benjamina, Universitas.
 17. Lipszyc A. 2019. Bajki dla deleuzjanistów: kilka uwag zanotowanych na marginesie książki Michała Pospiszyla „Zatrzymać historię. Walter Benjamin i mniejszościowy materializm”, „Stan Rzeczy”, nr 1(16), s. 325–337, https://doi.org/10.51196/srz.16.13.
 18. Lowenthal D. 2015. The Past Is a Foreign Country Revisited, Cambridge University Press.
 19. Pospiszyl M. 2016. Zatrzymać historię: Walter Benjamin i mniejszościowy materializm, Instytut Badań Literackich PAN.
 20. Rancière J. 1981. La Nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, Fayard.
 21. Ross K. 2016. Communal Luxury. The Political Imaginary of the Paris Commune, Verso.
 22. Ross K. 2017. Rimbaud i historia przestrzenna, tłum. M. Pospiszyl, B. Wójcik, „Praktyka Teoretyczna”, nr 23, s. 215–236.
 23. Scott J.C. 2010. The Art of Not Being Governed. An Anarchist History of Upland Southeast Asia, Yale University Press.
 24. Scott J.C. 2017. Against the Grain. A Deep History of the Earliest States, Yale University Press.
 25. Solnit R. 2010. A Paradise Built in Hell. The Extraordinary Communities That Arise in Disaster, Penguin.
 26. Thompson E.P. 2013. The Making of the English Working Class, Penguin.
 27. Tsing A. 2015. The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press.

Downloads

Download data is not yet available.