Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(18) (2020): Herezja

Z ilu stron da się spojrzeć na religię? Kilka uwag na marginesie książki Mateusza Pencuły „Ateistyczna apologetyka religii we współczesnej filozofii polskiej”

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.18.12
Przesłane
8 czerwca 2021
Opublikowane
01-04-2020

Bibliografia

 1. Bonhoeffer D. 1978. Widerstand und Ergebung, Chr. Kaiser Verlag.
 2. Constant B. 1980. Dzienniki poufne, tłum. J. Guze, Czytelnik.
 3. Davie G. 2010. Socjologia religii, tłum. R. Babińska, Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 4. Halík T. 2004. Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe, tłum. J. Zychowicz, WAM.
 5. Halík T. 2006. Wzywany czy niewzywany Bóg się tutaj zjawi, tłum. A. Babuchowski, WAM.
 6. Kearney R. 2011. Anatheism. Returning to God after God, Columbia University Press.
 7. Kearney R. 2020. Droga do siebie wiedzie przez innego. Richard Kearney w rozmowie z Mateuszem Burzykiem i Michałem Jędrzejkiem, „Znak”, nr 781, s. 68–75.
 8. Kobyliński A. 2014. O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattimo, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 9. Kwiek M. 1994. Rorty i Lyotard. W labiryntach postmoderny, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 10. Motak D. 2013. Między transcendencją a immanencją, Wydawnictwo Libron.
 11. Newman J. 1989. Logika wiary, tłum. P. Boharczyk, Instytut Wydawniczy Pax.
 12. Pencuła M. 2020. Ateistyczna apologetyka religii we współczesnej filozofii polskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Rorty R. 1994. Human Rights, Rationality, and Sentimentality, [w:] On Human Rights. The Oxford Amnesty Lectures 1993, red. S. Shute, S. Hurley, Basic Books, s. 111–134.
 14. Scheler M. 1994. Fenomenologia wiary, „Znak”, nr 464, s. 53–65.
 15. Tarnowski K. 2005. Usłyszeć niewidzialne. Zarys filozofii wiary, Instytut Myśli Józefa Tischnera.
 16. Vattimo G. 2002. After Christianity, Columbia University Press.

Downloads

Download data is not yet available.