Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(11) (2016): Nuda

Wyprawa w trzynastolecie: Ulrich Schmid (red.), „Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926–1939”

 • Leszek Zaborowski
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.11.23
Opublikowane
1. 11. 2016

Bibliografia

 1. Bończa-Tomaszewski N. 2001. Demokratyczna geneza nacjonalizmu. Intelektualne korzenie ruchu narodowo-demokratycznego, Fronda.
 2. Bończa-Tomaszewski N. 2006. Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Calhoun C. 2007. Nacjonalizm, tłum. Bohdan Piasecki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 4. Grott B. 1996. Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo-katolicka formacja ideowa II Rzeczypospolitej na tle porównawczym, Wydawnictwo Ostoja.
 5. Grott B. 2006. Nacjonalizm czy nacjonalizmy? (Zamiast wstępu), [w:] Nacjonalizm czy nacjonalizmy. Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, red. B. Grott, Nomos , s. 7–16.
 6. Kajta J. 2014. Badania nad ruchem nacjonalistycznym. Ograniczenie czy wyzwanie dla socjologii publicznej?, „Stan Rzeczy”, nr 1(6), s. 108–127.
 7. Kawęcki K. 2006. Rozumienie nacjonalizmu w polskim ruchu narodowym w XX wieku. Od egoizmu narodowego do nacjonalizmu chrześcijańskiego, [w:] Ideologie, doktryny i ruchy narodowe. Wybrane problemy, red. S. Stępień, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 287–300.
 8. Lipski J.J. 1994. Katolickie Państwo Narodu Polskiego, Aneks.
 9. Michnik A. 1994. Z defektem polskości..., [w:] J.J. Lipski, Katolickie Państwo Narodu Polskiego, Aneks, s. III–X.
 10. Pankowski R. 2010. The Populist Radical Right in Poland: The Patriots, Routledge.
 11. Polanyi K. 2010. Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, tłum. M. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Schmid U., red. 2014. Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926–1939, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 13. Wrzosek T. 2010. Nacjonalizm i hegemonia: przypadek Młodzieży Wszechpolskiej, Wydawnictwo Wschód – Zachód.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne