Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(11) (2016): Nuda

Rozmowy (nie tylko) o inteligencji: Piotr Kulas, „Rozmowy o inteligencji”

  • Iwona Zielińska
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.11.20
Opublikowane
1. 11. 2016

Bibliografia

  1. Domański H., red. 2008. Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, Wydawnictwo IFiS PAN.
  2. Gawin M. 2008. Abdykacje i restauracje. Debaty o zmierzchu inteligencji polskiej w latach międzywojennych i współcześnie, [w:] Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, red. H. Domański, Wydawnictwo IFiS PAN, s. 241–262.
  3. Kulas P. 2016. Rozmowy o inteligencji, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  4. Kurczewska J. 1998. Inteligencja, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa.
  5. Śpiewak P., Kulas P. 2015. Postinteligencja. Współczesne formy manifestacji inteligencji i inteligenckości, „Kultura Współczesna”, nr 4, s. 9–13.
  6. Warczok T., Zarycki T. 2014. (Ukryte) zaangażowanie i (pozorna) neutralność. Strukturalne ograniczenia rozwoju socjologii krytycznej w warunkach półperyferyjnych, „Stan Rzeczy”, nr 6, s. 129–158.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne