Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(11) (2016): Nuda

Upiory (nie)pamięci. Ćwiczenia z widmontologii polskiej: Marcin Napiórkowski, „Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944–2014”

 • Monika Żychlińska
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.11.18
Opublikowane
1. 11. 2016

Bibliografia

 1. Bielik-Robson A. 2016. Uśmiech Widma bez Ciała: kabalistyczna baśń z Derridą w tle, „Teksty Drugie”, nr 2, s. 15–37.
 2. Bojarska K., Solarska M. 2014. Kontr-pamięć, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 396–402.
 3. Davies C. 2013. „État Présent”. Hauntolog y, Spectres and Phantoms, [w:] The Spectralities Reader: Ghosts and Haunting in Contemporary Cultural Theory, red. M. del Pilar Blanco, E. Peeren, Bloomsbury Academic, s. 53–59.
 4. Derrida J. 2016a. Fora. „Kanciaste słowa” Nicolasa Abrahama i Márii Török, tłum. B. Brzezicka, „Teksty Drugie”, nr 2, s. 122–168.
 5. Derrida J. 2016b. Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, tłum. T. Załuski, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Foucault M. 1977. Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews, red. D.F. Bouchard, tłum. D.F. Bouchard, S. Simon, Cornell University Press.
 7. Grochowski G. 2016. Numer nawiedzony, „Teksty Drugie”, nr 2, s. 7–13.
 8. Janion M. 1998. Płacz generała. Eseje o wojnie, Wydawnictwo Sic!
 9. Janion M. 2002. Wampir. Biografia symboliczna, Słowo/Obraz Terytoria.
 10. Janion M. 2006. Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie.
 11. Lipiński A. 2014. Władza, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 518–522.
 12. Łubieński T. 1978. Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach, Wydawnictwo Literackie.
 13. Łubieński T. 2004. Ani tryumf, ani zgon. Szkice o powstaniu warszawskim, Wydawnictwo Nowy Świat.
 14. Napiórkowski M. 2016. Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944–2014, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 15. Nijakowski L.M. 2008. Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 16. Marzec A. 2015. Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 17. Momro J. 2014. Widmontologie nowoczesności. Genez y, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.
 18. Pomian K. 2006. Historia – nauka wobec pamięci, tłum. H. Abramowicz, J. Pietrzak- Thebault, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 19. Rybicka M. 2016. Uszanujcie godność ofiar!, „Tygodnik Powszechny”, 14 października 2016. https://www.tygodnikpowszechny.pl/uszanujcie-godnosc-ofiar-36199; dostęp: 12.01.2017.
 20. Schwartz B. 1984. Granice dychotomii „tradycja-nowoczesność” jako kategorii wyjaśniających. Sytuacja intelektualistów chińskich, [w:] Tradycja i nowoczesność, red. J. Szacki, J. Kurczewska, Czytelnik, s. 302–332.
 21. Steiner J-F. 1984. Warszawa: powstanie 44, tłum. M. Kłyszewska, Wydawnictwo Krąg.
 22. Szacki J. 1971. Tradycja: przegląd problematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 23. Historia do rewizji. Warszawa ’44, „Przegląd Polityczny”, nr 66, s. 77–86. (Dyskusja pod tytułem „Jakie Powstanie, jaka pamięć?” 26 kwietnia 2004; udział wzięli Włodzimierz Borodziej, Andrzej Chojnowski, Andrzej Friszke, Tomasz Łubieński, Marian Wojciechowski; do druku przygotował Andrzej Chojnowski.)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne