Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(15) (2018): „Chłop polski” z perspektywy stulecia

What Kind of – Terrible – Country is This? What Kind of People…? In Response to Marta Bucholc

DOI
https://doi.org/10.14394/srz.15.10
Opublikowane
1. 11. 2018

Bibliografia

 1. Boguszewski R. 2013. Wartości i normy, CBOS research communiqué no. 111/2013.
 2. Boguszewski R. 2015. Opinie o dopuszczalności stosowania zapłodnienia in vitro, CBOS research communiqué no. 96/2015
 3. Boguszewski R. 2018. Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, CBOS research communiqué no. 29/2018.
 4. Boguszewski R., ed. 2016. Opinie i Diagnozy, vol. 35: Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2016 [Civil society in Poland, A.D. 2016].
 5. Bożewicz M. 2016. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach, CBOS research communiqué no. 54/2016.
 6. Bożewicz M. 2019. Stosunek Polaków do związków homoseksualnych, CBOS research communiqué no. 90/2019.
 7. Bucholc M. 2018. “Ubi Caritas… Mirosława Grabowska, Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji,” Stan Rzecz y, vol. 2(15), pp. 143–152.
 8. Casanova J. 1994. Public Religions in the Modern World, University of Chicago Press [Polish ed.: Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy Nomos, 2005].
 9. Feliksiak M. 2017. Stosunek do przyjmowania uchodźców, CBOS research communiqué no. 163/2017.
 10. Głowacki A. 2018. Cz y Polacy są altruistami? CBOS research communiqué no. 31/2018.
 11. Grabowska M., ed. 2012. Opinie i Diagnozy, vol. 22: Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012 [Civil society in Poland, A.D. 2012].
 12. GUS RP. Statystyka Polski, Series C, folder 94A. Warsaw 1938, Tab. 10, p. 15.
 13. Kawalec I. 2019. Opinie o warszawskiej karcie lgbt+ i edukacji seksualnej w szkołach, CBOS research communiqué no. 66/2019.
 14. Kowalczuk K. 2015. Stosunek do uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej, CBOS research communiqué no. 151/2015.
 15. Omyła-Rudzka M. 2019. Stosunek do innych narodów, CBOS research communiqué no. 17/2019.
 16. Roguska B. 2015. Postrzeganie Żydów i stosunków polsko-żydowskich, CBOS research communiqué no. 112/2015.
 17. Taylor Ch. 2007. A Secular Age, Harvard University Press.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne