Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(15) (2018): „Chłop polski” z perspektywy stulecia

Rights in Crisis: Krzysztof Jaskułowski, “The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland: Between Nationalism, Fear and Empathy”

DOI
https://doi.org/10.14394/srz.15.13
Opublikowane
1. 11. 2018

Bibliografia

  1. Bodnar A. 2018. “Wystąpienie do MSWiA w sprawie składania wniosków o status uchodźcy z 2018.09.24” [Address to the Ministry of the Interior and Administration about the submission of applications for refugee status from 24 September 2018].
  2. Górczyńska M., Szczepanik M. 2016. Droga donikąd. Relacja z wizyty monitoringowej na białorusko-polskim przejściu granicznym Brześć-Terespol, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
  3. Górny A., ed. 2017. Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje, Komitet Badań nad Migracjami PAN.
  4. Gracz K., Chrzanowska A. 2007. Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
  5. Gutkowska A., ed. 2007. Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
  6. Jaskułowski K. 2019. The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland: Between Nationalism, Fear and Empathy, Palgrave Macmillan.
  7. Klaus W. 2017. “Closing Gates to Refugees: The Causes and Effects of the 2015 ‘Migration Crisis’ on Border Management in Hungary and Poland,” Yearbook of the Institute of East-Central Europe, vol. 15(3), pp. 11–34.
  8. Legendre P. 2011. Zbrodnia kaprala Lortiego. Traktat o Ojcu, transl. A. Dwult, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.
  9. Mikulska A., Patzer H. 2012. Bieg przez płotki. Bariery na drodze integracji migrantów w Polsce, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne