Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(1) (2011): Demony w nauce

Antropologiczne spojrzenie na polską transformację: Elizabeth Dunn, „Prywatyzując Polskę”

 • Marcin Serafin
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.1.23
Przesłane
18 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2011

Bibliografia

 1. Bourdieu, P. 2005. The Social Structures of The Economy. Cambridge: Polity.
 2. Bourdieu, P. 2009. Rozum Praktyczny. O teorii Działania. Tłum. Stryjczyk J. Kraków: WUJ.
 3. Burawoy, M. i Verdery, K. 1999. Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist World. Lanhman: Rowman and Little Litlefield.
 4. Dunn, E. 2008. Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Tłum. Sadura, P. Warszawa: Krytyka Polityczna.
 5. GUS 2007. Polska – wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007).
 6. http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML htm.
 7. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_677_PLK_HTML.htm. Z dnia 15 lipca 2010.
 8. Karta 2004. Prywaciarze 1945–1989. Warszawa: Ośrodek Karta.
 9. Kuczyński, W. i in. 2001. Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989. Warszawa: United Publishers & Productions.
 10. Ost, D. 2008. Wstęp. W: Dunn, E. Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji praca. Warszawa: Krytyka Polityczna.
 11. Mauss, M. 2001. Szkic o darze. W: Socjologia i antropologia. Przeł. Pomian,K. Warszawa: Wydawnictwo KR, s. 165–310.
 12. Polanyi, K. 2005. The Great Transformation. Boston: Beacon Press.
 13. Rakowski, T. 2009. Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 14. Said, E. 2005. Orientalizm. Przeł. Wyrwas-Wiśniewska, M. Warszawa: Zysk i Spółka.
 15. Sztompka, P. 2000. Trauma wielkiej zmiany: społeczne koszty transformacji. Warszawa: ISP PAN.

Downloads

Download data is not yet available.