Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(6) (2014): Polityka prawdy

Jerzego Kochana czekanie na Socjalizm: Jerzy Kochan. „Socjalizm”

 • Michał Bielecki
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.6.20
Opublikowane
1. 04. 2014

Bibliografia

 1. Janion M. 2007. Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 2. Kochan J. 2007. Życie codzienne w matriksie. Filozofia społeczna w ponowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 3. Kochan J. 2011. Studia z teorii klas społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. Kochan J. 2013. Socjalizm, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 5. Marcuse H. 1991. Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, tłum. S. Konopacki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 6. Negri A. 2008. Goodbye Mr Socialism, red. R. „Vavoli” Scelsi, tłum. K. Żaboklicki, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 7. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. 2003. Wydanie piąte, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
 8. Rojek P. 2009. Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku, Wydawnictwo NOMOS, Kraków.
 9. Said E. 2005. Orientalizm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 10. Thompson E.M. 2005. Said a sprawa polska, „Europa” (dodatek do „Dziennika”) z 29 czerwca 2005. Dostępne na stronie: http://www.newsweek.pl/said-a-sprawa-polska,45500,1,1.html; dostęp: 29.12.2013.
 11. Walicki A. 1996. Marksizm i skok do królestwa wolności: dzieje komunistycznej utopii, PWN, Warszawa.
 12. Wallerstein I. 2004. Koniec świata jaki znamy, tłum. M. Bilewicz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne