Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(5) (2013): Postsekularyzmy

Kapitał społeczny czy lokalny układ? Ireneusz Sadowski. „Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej”

  • Arkadiusz Peisert
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.5.27
Przesłane
11 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2013

Bibliografia

  1. Bourdieu P. 1986. The Forms of Capital, [w:] Handbook of Theory and Research in the Sociology of Education, red. J.G. Richardson, Greenwald Press, Research in the Sociology of Education, red. J.G. Richardson, Greenwald Press,
  2. Coleman J. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology” 1988, t. 94, s. 95–120.
  3. Nowak S., red. 1984. Społeczeństwo polskie czasu kryzysu: przeobrażenia świadomości i warianty zachowań, Instytut Socjologii UW, Warszawa.
  4. Putnam R.D. 1995. Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków: „Znak”, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa.
  5. Sadowski I. 2011. Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej. Rola kapitału społecznego w działaniu instytucji przedstawicielskich, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
  6. Turska A. 1982. Samorządność osiedlowa – studium empiryczne, Książka i Wiedza, Warszawa.,

Downloads

Download data is not yet available.