Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(5) (2013): Postsekularyzmy

Kto ucieka z miasta? Katarzyna Kajdanek. „Suburbanizacja po polsku”

  • Jakub Szewczyk
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.5.26
Przesłane
11 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2013

Bibliografia

  1. Giddens A. 2006. Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Kajdanek K. 2009. Ideał podmiejskiego zamieszkiwania. Koncepcje deweloperów a praktyki przestrzenne mieszkańców na przykładzie wybranych osiedli strefy podmiejskiej Wrocławia, „Kultura i Społeczeństwo” 2009, nr 3, s. 21–41.
  3. Kajdanek K. 2011. Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
  4. Kajdanek K. 2012. O potrzebie końca socjologii miasta, „Przestrzeń Społeczna” 2012, nr 2(4), s. 29–44.
  5. Kajdanek K. 2012. Suburbanizacja po polsku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.

Downloads

Download data is not yet available.