Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(5) (2013): Postsekularyzmy

Narodowy zaułek: Michał Łuczewski. „Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej”

 • Jacek Kochanowicz
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.5.18
Opublikowane
1. 11. 2013

Bibliografia

 1. Braudel F. 1971. Historia i nauki społeczne: długie trwanie [1958], [w:] Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Czytelnik, Warszawa, s. 46–89.
 2. Bujak F. 1903. Żmiąca, wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne, Gebethner, Kraków.
 3. Dobrowolski K. 1958. Chłopska kultura tradycyjna, „Etnografia Polska” 1958 , t. 1, s. 19–56.
 4. Gałęski B. 1966. Socjologia wsi: pojęcia podstawowe, PWN, Warszawa.
 5. Greenfeld E. 1992. Nationalism: Five Roads to Modernity, Harvard University Press, Cambridge.
 6. Kochanowicz J., Kula W. 1978. Contadini, [w:] Enciclopedia, t. 3, Einaudi, Torino, s. 901–934.
 7. Kochanowicz J., Kula W. 1985. Kim są chłopi? „Znak”, luty 1985, s. 19–32.
 8. Łuczewski M. 2012. Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń.
 9. Main I. 2004. Trudne świętowanie: konflikty wokół obchodów świąt państwowych i kościelnych w Lublinie (1944–1989), Trio, Warszawa.
 10. Mendras H. 1970. La fin des paysans: Changements et innovations dans les sociétes rurales françaises, Armand Colin, Paris.
 11. Redfield R. 1956. Peasant Society and Culture: An Anthropological Approach to Civilization, Chicago University Press, Chicago.
 12. Tamir Y. 1993. Liberal Nationalism, Princeton University Press, Princeton.
 13. Walicki A. 2013. O ideologii wykluczania, „Gazeta Wyborcza”, 23 lutego 2013, s. 32.
 14. Weber E. 1976. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914, Stanford University Press, Stanford.
 15. Wierzbicki Z.T. 1963. Żmiąca w pół wielu później, Ossolineum, Wrocław.
 16. Wolf E.R. 1966. Peasants, Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne