Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(3) (2012): Antyczne źródła nauk społecznych

O paleniu papierosów po durkheimowsku: Randall Collins. „Łańcuchy rytuałów interakcyjnych”

  • Mateusz Fałkowski
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.3.18
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2012

Bibliografia

  1. Collins, Randall. 1975. Conflict sociology: towards an explanatory science. New York: Academic Press.
  2. Collins, Randall. 1998. The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change. Cambridge: Harvard UP.
  3. Collins, Randall. 2011. Łańcuchy rytuałów interakcyjnych. Przeł. K. Suwada. Kraków: Nomos.
  4. Collins, Randall. 2004. Rituals of solidarity and security in the wake of terrorist attack. “Sociological Theory” 22: s. 53–87.
  5. Durkheim, Emile. 1990. Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii. Przeł. A. Zadrożyńska. Warszawa: PWN.
  6. Goffman, Erving. 1967. Interaction ritual. New York.
  7. Kaczmarczyk, Michał. 2005. Pojęcie solidarności w teorii socjologicznej. W: M. Latoszek (red.). Solidarność. W imieniu narodu i obywateli. Kraków: Arcana.
  8. Swidler, Ann. 1986. Culture in Action: Symbols and Strategies. “American Sociological Review” Vol. 51, no. 2: s. 273–286.

Downloads

Download data is not yet available.