Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(3) (2012): Antyczne źródła nauk społecznych

Sokrates najeżony: Alexander Nehamas. „The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault”

  • Dominika Michalak
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.3.11
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2012

Bibliografia

  1. Kierkegaard, Søren. 1999. O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa. Przeł. A. Djakowska. Warszawa: Wydawnictwo KR.
  2. Nehamas, Alexander. 1998. The Art of Living: Socratic Reflections From Plato to Foucault. Berkeley: University of California Press.
  3. Nussbaum, Martha C. 1999. The cult of personality. “The New Republic” 1/2 (220): s. 32–37.
  4. Platon. Apologia czyli Obrona Sokratesa. http://wolnelektury.pl/katalog/ lektura/obrona-sokratesa.html (Tekst opracowany elektronicznie na podstawie: Plato. 1845. Dzieła Platona. Przeł. F. Kozłowski. Warszawa: nakł. i druk. S. Orgelbranda).
  5. Rorty, Richard. 1996. Duties to the Self and to Others: A Comment on a Paper by Alexander Nehamas. “Salmanagundi” 111: s. 59–67.
  6. Scodel, Joshua. 1983. The Affirmation of Paradox: A Reading of Montaigne’s Essays. “Yale French Studies” 64: s. 209–237.
  7. Trilling, Lionel. 1971. Sincerity and Authenticity, Cambridge, Massachusetts.: Harvard University Press.

Downloads

Download data is not yet available.