Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(1) (2011): Demony w nauce

O socjalizmie i kapitalizmie z perspektywy moralnej: Elizabeth Dunn, „Prywatyzując Polskę”

  • Paula Płukarska
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.1.22
Przesłane
9 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2011

Bibliografia

  1. Booth, W.J. 1994. On the idea of the moral economy. „American Political Science Review” 9: 653–667.
  2. Dunn, E. 2008. Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Warszawa: Krytyka Polityczna.
  3. Hann, Ch. 2005. Postsocialist societies. W: A Handbook of Economic Anthropology. Northampton: Edward Elgar Pub.
  4. Hryciuk, R.E. i Kościańska, A. 2007. Wstęp. W: Gender. Perspektywa antropologiczna. Warszawa: WUW.
  5. March, J. Olsen, G. i Johan, P. 2005. Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki. Warszawa: Scholar.
  6. Offe, C. 1995. Projektowanie instytucji w krajach Europy Wschodniej w okresie przemian. W: Hausner, J. Narodziny demokratycznych instytucji. Studia nad systemem reprezentacji interesów. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  7. Szeleny, I., Beckett, K. i King, L. P. 1994. The socialist economic system. W: Swedberg, R. i Smelser, N.J. The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press.
  8. Wedel, J.R. 2007. Prywatna Polska. Warszawa: Trio.

Downloads

Download data is not yet available.