Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(1) (2011): Demony w nauce

Tomasz Zarycki, „Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji”

  • Arkadiusz Peisert
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.1.21
Przesłane
9 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2011

Bibliografia

  1. Elias, N. 1978. What is sociology? London: Hutchison.
  2. Elias, N. 1983. The court society. Oxford: Blackwell.
  3. Elias, N. 1987. Involvement and detachment. Oxford: Blackwell.
  4. Habermas, J. 2007. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Przeł. Lipnik, W., Łukasiewicz, M. Warszawa: PWN.
  5. Jankowicz, G. 2010. Martwe dusze. „Tygodnik Powszechny” 31 (3186).
  6. Koneczny, F. 1983. O ład w historii. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu.
  7. Polanyi, K. 1957. The great transformation. Boston: Beacon Press.
  8. Putnam, R.D. 1995. Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Przeł. Szacki J. Kraków: Znak; Warszawa: Fundacja im. S. Batorego.

Downloads

Download data is not yet available.