Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(1) (2011): Demony w nauce

Jarosław Kuisz, „Charakter prawny porozumień sierpniowych 1980–1981”

  • Krzysztof Mularski
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.1.18
Przesłane
9 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2011

Bibliografia

  1. Czeżowski, T. 1968. Logika. Wyd. 2. poprawione. Warszawa: PWN, s. 96 i n.
  2. Kuisz, J. 2009. Charakter prawny porozumień sierpniowych 1980–1981. Warszawa: Trio.
  3. Zdziennicki, B.1981. Samorząd w przedsiębiorstwach. „Nowe Prawo” 4/1981: 64 i n.

Downloads

Download data is not yet available.