Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

„Stan Rzeczy” jest czasopismem antydyscyplinarnym, przestrzenią dialogu między socjologią a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych. Szukamy nowatorskich i nieoczywistych ujęć zjawisk społecznych, pytamy o fundamenty. Interpretujemy nowe zjawiska, zwłaszcza w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Odwołujemy się do chlubnych tradycji uprawiania socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, do krytycznego i zaangażowanego myślenia o społeczeństwie przy zachowaniu najwyższych rygorów naukowej dyscypliny. Zobacz więcej

„Stan Rzeczy” jest wydawany przez Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego       (20 punktów) i jest indeksowane w bazach Erih Plus, CEEOL, CEJSH, IC Journals Master List (ICV 2018: 65.41).

Numer ISSN: 2083-3059

Aktualny numer

Nr 2(17)Nowa kultura prawdy

Opublikowany 1. 11. 2019

Opis numeru

Tematem 17 numeru „Stanu Rzeczy” są zachodzące w ostatnich dekadach zmiany w krajobrazach epistemicznych Europy Środkowo-Wschodniej. Tom zdaje sprawę z historii współczesnych konfliktów, w których prawda była podważana, takich jak dyskusje o fake newsach czy „alternatywnych faktach”. Omówione zostały także konteksty praktyczne i uwikłania twierdzeń prawdziwościowych. Prócz tego wyróżnione zostały osoby i sceny prawdy, które mogą być przydatne przy ujęciu prawdy jako kategorii operacyjnej i funkcjonalnej.

W artykule wstępnym Bernhar ... Pełny numer

Pełny numer

Archiwum

Nr 1(16)Intelektualiści totalni

Opublikowany 1. 04. 2019

Opis numeru

Redaktorzy numeru: Tomasz Rawski, Krzysztof Świrek

Figura intelektualisty totalnego, który przekracza wąskie ramy specjalizacji i autonomicznie wyznacza sobie własne ramy działania, to rewers Weberowskiego specjalisty bez ducha – kogoś, kto do perfekcji opanował wąskie, technicznie zdefiniowane obszary ekspertyzy. Intelektualiści totalni wymykają się logice biurokratycznej, która w XX wieku nabrała kluczowego znaczenia w nauce. Wykraczają poza standard uprawiania nauki w swoich środowiskach i przełamują wzorce kariery ... Pełny numer

Pełny numer

Nr 2(15)„Chłop polski” z perspektywy stulecia

Opublikowany 1. 11. 2018

Opis numeru

Redaktor numeru: Michał Roch Kaczmarczyk

Niewiele jest dzieł, którym socjolodzy tyle zawdzięczają, co Chłopu polskiemu w Europie i Ameryce Williama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego. Choć od publikacji pierwszych dwóch tomów tej obszernej pracy minęło już sto lat, pozostaje ona nie tylko kanoniczną pozycją z dziedziny nauk społecznych, lecz także książką tajemniczą, po części zapomnianą i niewykorzystaną. Dziś pewnym jest, że analizy zawarte w Chłopie polskim były kluczowe dla takich subdyscyplin jak ... Pełny numer

Pełny numer

Nr 1(14)Przyszłość w naukach społecznych

Opublikowany 1. 04. 2018

Opis numeru

Redaktor numeru: Agata Stasik

W tym numerze „Stanu Rzeczy” badamy możliwe odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoją nauki społeczne, gdy mówią o przyszłości. Przyglądamy się związkom naukowego przewidywania z wielkimi nowoczesnymi projektami przebudowy społeczeństw i analizujemy renesans myśli utopijnej. Odkrywamy dorobek polskiej naukowej futurologii z lat 70. XX wieku. Pytamy o rolę wyobraźni i tradycji poetyckiego prorokowania, a także rolę narracji dotyczącej przyszłego społeczeństwa w tworzeniu nowych technologii. ... Pełny numer

Pełny numer