Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

„Stan Rzeczy” jest czasopismem antydyscyplinarnym, przestrzenią dialogu między socjologią a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych. Szukamy nowatorskich i nieoczywistych ujęć zjawisk społecznych, pytamy o fundamenty. Interpretujemy nowe zjawiska, zwłaszcza w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Odwołujemy się do chlubnych tradycji uprawiania socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, do krytycznego i zaangażowanego myślenia o społeczeństwie przy zachowaniu najwyższych rygorów naukowej dyscypliny. Zobacz więcej

„Stan Rzeczy” jest wydawany przez Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego       (20 punktów) i jest indeksowane w bazach Erih Plus, CEEOL, CEJSH, IC Journals Master List (ICV 2020: 77.85).

Numer ISSN: 2083-3059

Aktualny numer

Nr 2(21)Socjologia historyczna

Opublikowany 1. 11. 2021

Opis numeru

Socjologię historyczną interesują raczej proces niż zdarzenie, struktury niż postaci, zależność od ścieżki niż historyczne zwroty. Socjologię historyczną jako nurt badań wyróżniają jej przedmiot oraz charakter: z jednej strony jest to socjologiczna analiza zjawisk minionych, z drugiej – badanie procesów społecznych, które rozpoczęły się w przeszłości, ale ich konsekwencje są ważnym zjawiskiem współczesności. Pierwszy rodzaj aktywności badawczej nazywany jest mikrosocjologią historyczną, drugi – makrosocjologią historyczną. Pierwsza ... Pełny numer

Pełny numer

Archiwum

Nr 1(20)Drapieżne tożsamości

Opublikowany 1. 04. 2021

Opis numeru

Czy żyjemy w czasach „tyranii tożsamości” Nasze życie prywatne i publiczne wypełnia dążenie do budowania, kształtowania, podtrzymywania, wyrażania, obrony i zachowywania tożsamości. Tożsamość jest pojęciem-totemem naszych czasów. Ale w obszarze namysłu nad tożsamościami zbiorowymi bezkrytycznie dodatnie postrzeganie tożsamości nie jest wolne od ryzyka. W tym numerze jako punkt wyjścia do określenia tego ryzyka przyjmujemy neutralne ujęcie tożsamości jako pojęcia „relacyjnego”: tożsamość można mieć tylko wobec i względem kogoś, k ... Pełny numer

Pełny numer

Nr 2(19)Pomniki

Opublikowany 1. 11. 2020

Opis numeru

Historia człowieka nierozerwalnie związana jest z próbami utrwalania pamięci. Do tego celu służyły m.in. pomniki, którym poświęcony został niniejszy numer „Stanu Rzeczy”.

Do zasług najbardziej godnych upamiętnienia należało zwycięstwo militarne – pokonanie wroga. Od najdawniejszych czasów tworzono wizerunki i wznoszono monumenty triumfujących faraonów, cesarzy, królów. W numerze zastanawiamy się nad charakterystycznym dla epoki nowoczesnej zwrotem od upamiętniania zwycięskich władców do honorowania poległych ofiar, od stawiania pom ... Pełny numer

Pełny numer

Nr 1(18)Herezja

Opublikowany 1. 04. 2020

Opis numeru

Hairesis z greckiego to tyle co „wybór” lub „rzecz wybrana”. W numerze przyglądamy się klasycznym kontekstom, w których występuje pojęcie herezji, jak i pokazujemy jego istniejące oraz możliwe reinterpretacje. Podejmujemy także praktyczne ćwiczenia z herezji. Refleksja humanistyczna jest częścią toczącej się publicznie rozmowy. Jest starciem wizji, konceptów, ale też pozycji społecznych i doświadczeń. Tom zawiera analizy herezji jako składowej dyskursu, nieznany żywot błogosławionego Augustyna, poezję, prozę, esej oraz solidną ... Pełny numer

Pełny numer