Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(23) (2022): Kultura designu

Ossowski – jak to rozumieć, jak to wytłumaczyć? Stanisław Ossowski, „Dzienniki”, t. 2: „(1939–1949)”

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.23.19
Przesłane
19 maja 2023
Opublikowane
10-10-2023

Bibliografia

  1. Gadamer H.G. 2001. Rainer Maria Rilke pięćdziesiąt lat później, [w:] tegoż, Poetica, tłum. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, s. 52–67.
  2. Ossowski S. 2019. Dzienniki, t. 1: 1895–1939, oprac. R. Sułek, Wydawnictwo Scholar.
  3. Ossowski S. 2022. Dzienniki, t. 2: 1939–1949, oprac. R. Sułek, Wydawnictwo Scholar.
  4. Weber M. 2002. Gospodarka i społeczeństwo, tłum. D. Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Downloads

Download data is not yet available.